Българската фондова борса е разработила и в скоро време ще пусне в действие нов продукт - интегрирана система за разкриване на информация X3 News, гласи съвместно съобщение на БФБ и Комисията за финансов надзор. Пускането на услугата ще стане веднага след като Комисията за финансов надзор обособи собствения си канал за получаване на регулирана информация. Чрез този нов продукт публичните дружества и емитентите в България ще имат възможност лесно и ефективно да изпълняват законовите си задължения за разкриване на регулираната информация. Публичните дружества и емитентите ще имат възможността да предоставят цялата информация на БФБ, като системата ще препраща незабавно регулираната информация БЕЗПЛАТНО към КФН, а останалата информация, срещу конкурентно заплащане, ще се публикува на специално създадения за целта уеб-сайт.
Така, чрез новият продукт X3 News, публичните дружества и емитентите ще спестят време и усилия при изпълнение на новите им законови задължения относно оповестяването на информацията в публичното пространство и към Комисията за финансов надзор.