09:25 часа

Зле започна първата за месец септември търговска сесия на Българската фондова борса. SOFIX, индексът на сините чипове падна под 1 010 пункта, а BG-40 се понижи до 16-месечен минимум.

Дали на днешната сесия ще надделеят биковете или отново мечките ще вземат надмощите, предстои да разберем.

09:31 часа

Първата сключена сделка за днес е с книжата на Българска Холдингова Компания.

09:35 часа

И тази сесия започна със спад за индексите.

SOFIX -0.12% до 1 008.38 пункта

BG-40 -0.22% до 245.47 пункта

BGREIT без промяна

BGTR30 -0.12% до 653.52 пункта

09:37 часа

С по над 2% пада цената на Монбат и Кораборемонтен завод Одесос респективно до 11.57 лв. и 224 лв.

Ръст за момента записват книжата на Оргахим и Химимпорт.

09:40 часа

Интерес има към книжата на Химко. По позицията се прехвърлиха 56 163 лота на средна цена от 0.16 лв. или повишение от 17.65% спрямо предходната сесия.

Вчера стана ясно, че голяма руска компания е проявила сериозен интерес към врачанския завод за производство на карбамид. Това бе съобщено от кметът на Враца инж. Тотю Младенов. Представителите на УРАЛ ХИМ вече са се срещали с него, с ръководството на Ново Химко, чиито акции искат да изкупят, с областния управител д-р Антонио Георгиев и депутата Георги Божинов.

09:42 часа

Трендът се обърна за SOFIX и BGTR30, които са на положителна територия.

BG-40 остава в червения сектор.

 

09:44 часа

Сред печелившите са:

Каолин / +2.53%/, Спарки Елтос /+3.30%/, Оргахим /+1.77%/, Монбат /+1.08%/.

09:47 часа

Най-търгувана акция - Химко

Топ повишение - Химко

Топ понижение - Монбат

09:51 часа

За лошото представяне на BG-40 допринася спад в цената от над 3% на Проучване и добив на Нефт и Газ.

Акциите на Кораборемонтен завод Одесос  също са надолу - с 2.18% до 224 лв.

10:00 часа

Продължават прехвърлянията по позицията на Химко. Вече над 80 хил. акции са сменили собствеността си.

Интерес има и към книжата на Монбат. Изтъргувани са 1 277 лота. Цената пада с 0.10% до 11.80 лв.

На червено са и Доверие обединен холдинг, чийто книжа са надолу с 0.98% до 6.93 лв. С 2.58% се понижава и стойността на Централна кооперативна банка до средна цена от 3.40 лв.

10:07 часа 

Спадът при Елана фонд за земеделска земя продължава и днес. Книжата поевтиняха с нови 0.28%, като се търгуват на средна цена от 1.80 лв. Собствеността си смениха 10 400 акции.

10:10 часа 

Подкрепа на тесният борсов измерител SOFIX оказват книжата на Спарки Елтос, които са нагоре с 3.29%, Каолин, които увеличават стойността си с 2.53% и Индустриален холдинг България, при които повишението е с над 2%.

10:15 часа 

По позицията на Монбат се прехвърлиха 8 277 лота. Цената на акциите на компанита, произвеждаща акумулатори, пада с 0.08% до 11. 80 лв.

Задълбочава се спадът при дяловете на Проучване и добив на нефт и газ, които падат с 5.86% до 6.70 лв.

10:20 часа 

С по над 2% поевтиняват акциите на Централна кооперативна банка, Доверие Обединен Холдинг, Кораборемонтен завод Одесос и Топливо.

10:26 часа 

При покупко-продажба на едва 15 лота средната цена на акциите на Оргахим се повишават с 5% до 171.15 лв.

Днес от дружеството съобщиха, че общо продажбите на готова продукция към края на юли се увеличават до 76.707 млн. лв. в сравнение с 62.519 млн. лв. за същия период на 2007 г. Приходите от продажби на готова продукция за месец юли тази година са се увеличили с 23% до 14.500 млн. лв. в сравнение с 11.800 млн. лв. за същия период година по рано.

10:33 часа 

В еденична сделка се прехвърлиха 40 хил. лота на Монбат на цена от 11.75 лв. Общо до момента са изтъргувани 48 586 акции, като спадът в цената е с 0.51%.

10:35 часа 

Повишение от 8.25% записаха акциите на Агро Финанс АДСИЦ до средна цена от 1.30 лв. Това повиши индексът на дружествата със специална инвестиционна цел, като към момента тои е на ниво от 85.40 пункта или ръст от 0.34%.

10:45 часа 

Ръст от 1.99% записват книжата на Корпоративна търговска банка. Прехвърлиха се 3 677 акции на средна цена от 91.79 лв.

Пазарната оценка на Първа Инвестиционна Банка пада с 1.49%, а средната цена, на която се търгуват книжата е 5.80 лв.

Спад от над 2% има и по позицията на Централна кооперативна банка. Това е и най-понижаващата се позиция според монула В реално време.

11:10 часа 

Акциите на фармацевтичната компания Софарма губят 2.51% от стойността си до средна цена от 4.08 лв. при прехвърлени 2 405 лота.

Със спад се търгуват и книжата на инфраструктурните компании.

Холдинг пътища е надолу с 1.43% до 17.25 лв.

Мостстрой пада с 1.35% до 21.21 лв.

Трейс груп холд се търгува без промяна на ниво от 107 лв.

11:20 часа 

Спадът на двата основни индекса продължава.

 

11:25 часа 

Спадът на индексите се задълбочава.

Ще падне ли SOFIX отново под 1 000 пункта?

11:30 часа 

Общо 107 366 лота на Химко са сменили собствеността си до момента. Ръстът в цената е от 25% до 0.17 лв.

11:45 часа 

Сред по-ликвидните днес са книжата на Химко, Монбат, Централна кооперативна банка и Корпоративна търговска банка.

11:53 часа 

Ръст от 10.67% записват книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ при прехвърлени 4 438 лота.

Активно се търгуват книжата на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ. Собственика си смениха 11 225 лота на средна цена от 1.79 лв., което е спад от 0.39%.

12:10 часа 

Сключените до момента сделки са 825, се вижда от модула В реално време.

Най-търгувана акция - Монбат

Топ повишение - Химко

Топ понижение - Кремиковци

12:20 часа 

Тесният борсов измерител продължава да е на отрицателна територия.

Оборотът от търговия с акции до момента е 3.437 млн. лв.

12:26 часа 

Общо 138 620 лота на Монбат смениха собственика си. Цената се повишава с 2.46% до 12.10 лв.

Активно се търгуват и книжата на Софарма. В една сделка се изтъргуваха 30 хил. лота. Общо се прехвърлиха 33 065 акции на средна цена от 4.10 лв. или спад от 1.91%.

12:26 часа 

Ръст от 6.06% записват книжата на Петрол при покупко-продажба на 289 лота.

12:35 часа 

С по над 2% пада стойността на Мостстрой и Холдинг Пътища.

На сайта на БФБ-София днес бе публикуван отчета на Мостстрой. От него се вижда, че за полугодието консолидираният финансов резултат е загуба на стойност 256 хил. лв. при загуба от 364 хил. лв. година по-рано.

12:45 часа 

Продължават прехвърлянията по позицията на Химко. Изтъргуваха се 134 666 лота на средна цена от 0.17 лв. или повишение в цената от 21.32%.

С 1.13% пада цената на Еврохолд България до средните 4.79 лв. при изтъргувани 19 085 акции.

На червено са и книжата на Каолин, Ломско пиво, Девин, ЗД Евро инс и други.

13:00 часа 

Индексът на сините чипове SOFIX падна до 1 001.18 пункта.

13:10 часа 

SOFIX падна под 1 000 пункта и е на ниво от 999.67 пункта.

 

13:17 часа 

Индексът на сините чипове стопи част от загубата си и е на ниво от 1 002.14 пункта.

За спада на тесния измерител вличние оказа понижение в цената на акциите на Българо-Американска Кредитна Банка от над 4%. С по над 2% пада и стойността на Софарма, ЗД Евро инс, Топливо и ЦКБ

13:30 часа 

SOFIX падна до 999.37 пункта

 

13:40 часа 

Химимпорт понижава пазарната си капитализация с 1.63%. Средната цена е 7.92 лв. Собственика си смениха 33 288 лота.

Спадът при Софарма е с 3.59% до 4.03 лв. при прехвърлени над 37 хул. акции.

13:43 часа 

Спадът продължава. SOFIX на ниво от 997.68 пункта

 

13:44 часа 

SOFIX се срина до 993.63 пункта

13:45 часа 

Сесията приключи.