13:45 часа

Край на сесията. Индексите са на различни територии.

SOFIX -0.02% до 259.95 пункта

BG-40 +0.74% до 84.92 пункта

BGREIT -0.81% до 40.17 пункта

BGTR30 +0.52% до 188.66 пункта

13:30 часа

С 4.68% поскъпват дяловете на Индустриален Холдинг България до 1.12 лв., след като 26 400 лота смениха собственика си. В редиците на печелившите са и Синергон Холдинг и Доверие Обединен Холдинг.

На положителна територия изплуваха и дяловете на Монбат, като повишението е с 1.38% до 3.60 лв .

Най-добре се представят книжата на инфраструктурните компании. Дяловете на Мостстрой поскъпват с 8.77%, тези на Холдинг пътища са нагоре с 6.79%, а на Тресй груп холд – с 0.85%.

13:00 часа

Индексите са на различни територии.

SOFIX -0.18% до 259.54 пункта

BG-40 +0.96% до 85.11 пункта

BGREIT -1.68% до 39.82 пункта

BGTR30 +0.59% до 188.79 пункта

Индексът на сините чипове е дърпан надолу от книжата на Елана фонд за земеделска земя, Химимпорт, Оргахим, Неохим и Българо-американска кредитна банка.

За ръста на широкия измерител допринася повишение в цената на акциите на Мостстрой, Евро инс, Доверие обединен холдинг и Холдинг пътища.

12:30 часа

Прехвърляне на 7 600 лота на Централна кооперативна банка доведе до повишение в цената от 1.84% до 0.78 лв. На страната на печелившите минаха и дяловете на Корпоративна търговска банка, при които поскъпването е с 0.03%.На другия полюс остават книжата на Първа Инвестиционна Банка /-1.93%/.

Сред печелившите са още Спарки Елтос, като повишението е с 0.82% до 1.23 лв. Нагоре са и книжата на Трейс груп холд - с 2.02% до 25.30 лв.

12:00 часа

Оборотът мина 1 млн. лв.

Причината е прехвърляне на 100 150 лота по позицията на Българо-Американска Кредитна Банка. Средната цена падна с 3.16% до 7.65 лв.

С над 2% се понижава и стойността на Зърнени Храни България и Албена.

С над 9% поскъпват книжата на Мостстрой и Евро инс, а тези на Холдинг пътища и Доверие обединен холдинг са нагоре с над 6%.

11:30 часа

Най-много пада стойността на акциите на Елана фонд за земеделска земя, които са надолу с 8%.

С 10.89% пада пазарната оценка на БенчМарк фонд имоти, а средната цена, на която се прехвърлиха 100 лота е 0.40 лв.

Продължават разпродажбите по позицията на Химимпорт. Над 60 хил. лота смениха притежателя си, а средната цена падна с 3% до 1.16 лв. На червено са и книжата на Монбат, Оргахим, Неохим, Топливо, както и на финансовите институции.

Добре се представят книжата на пътностроителните компании. Дяловете на Мостстрой са нагоре с 8.82%, а на Холдинг пътища - със 6.74%.

11:00 часа

Търговията на БФБ е вяла, като оборотът е едва 154 910 лева. Преобладават губещите позиции, като това дърпа индексите надолу.

Дяловете на Топливо падат с 1.19% до 3.66 лв., а тези на Еврохолд България са надолу с 3.27%.

На отрицателна територия минаха и книжата на Корпоративна търговска банка, като спадът е с 0.70%.

Повишение записват акциите на Софарма, при които поскъпването е с 1.65%.

Извън индексите силен спад отчитат книжата на Кремиковци. Те са надолу с 14% до 0.65 лв.

10:30 часа

Най-търгувани са книжата на Химимпорт. Собственика си смениха 46 587 лота на средна цена от 1.16 лв. или спад от 3.08%.

На различни територии са книжата на банките. Спад от 2.37% записват книжата на Първа Инвестиционна Банка. Дяловете на Централна кооперативна банка губят 1.31%. С 1.41% се повишава пазарната капитализация на Корпоративна търговска банка, а книжата се търгуват за 72 лв.

С ръст от 9.61% започна сесията за ЗД Евро инс, като средната цена се повишава до 1.70 лв. Акциите на другата застрахователна компания ЗАД Булстрад също поскъпват - със 6% до 42.40 лв.

На положителна територия изплуваха и книжата на Доверие Обединен Холдинг, при които ръстът е със 6.67% до 3.84 лв.

10:00 часа

SOFIX, BG-40 и BGTR30 са на отрицателна територия. BGREIT е без промяна, тъй като няма сделки с АДСИЦ дружествата.

Най-много пада цената на Оргахим - с 4.52% до 53 лв. Индексът на сините чипове е дърпан надолу и от книжата на Монбат и Химимпорт, при които понижението е с над 3%.

В червено се оцвети и Централна кооперативна банка, чиито книжа падат с 1.31%. Дяловете на Полимери губят 3.25%, а на Доверие Обединен Холдинг - 2.50%.

С ръст се търгуват единствено книжата на Холдинг Пътища и Оловно цинков комплекс, при които покачването е с над 4%.

09:30 часа

Сесията започна с превес на мечките.

SOFIX -0.18% до 259.54 пункта

BG-40 +0.01% до 84.31 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 40.50 пункта

BGTR30 -0.05% до 187.58 пункта

С ръст започна сесията за Централна кооперативна банка и Холдинг Пътища. Дяловете на финансовата институция се повишават с 3.81% до 0.79 лв., а тези на инфраструктурната компания поскъпват с 4.63% до 1.99 лв.

Разпродажба по позицията на Химимпорт доведе до спад в цената с 3.25% до 1.16 лв. С над 3% пада и стойността на Монбат.

09:25 часа

Ще се пренесат ли песимистичните настроения и ниския оборот и в днешната сесия, предстои да разберем.