13:45 часа

Край на сесията. Еуфорията, обхванала световните капиталови пазари, завладя и Българската фондова борса.

SOFIX +2.51% до 278.49 пункта

BG-40 +1.83% до 88.35 пункта

BGREIT +0.92% до 38.48 пункта

BGTR30 +4% до 207.98 пункта

13:00 часа

Малко преди края на днешната сесия индексите са оцветени в зелено, а оборотът е над 2.824 млн. лв. Повечето ликвидни позиции повишават пазарната си капитализация.

Продължават прехвърлянията по позицията на Софарма. Собственика си смениха 220 809 лота на средна цена от 1.93 лв.

Активно се търгуват и дяловете на Първа Инвестиционна Банка. Изтъргуваха се 50 020 лота, като цената се покачва със 7.69% до 1.40 лв.

Инвеститорите са насочили вниманието си и към Зърнени Храни България. Средната цена е нагоре с 2.14% до 0.48 лв. при покпко-продажба на 37 433 лота.

С 25% се повишава стойността на акциите на Българска телекомуникационна компания. Средната цена, на която се изтъргуваха 36 892 лота е 2.50 лв.

12:00 часа

Всички индекси са на положителна територия.

Ръст от 10.77% записват книжата на Първа Инвестиционна Банка. Прехвърлиха се 36 901 лота на сренда цена от 1.44 лв. С над 5% е повишението при Химимпорт и Спарки Елтос.

В редицуте на печелившите са и пътностроителните компании. Пазарната капитализация на Холдинг Пътища се повишава със 6.10%, на Мостстрой - с 3.33%, а на Трейс груп холд е нагоре с 1.52%.

С над 3% скача и цената на акциите на Албена инвест холдинг, Централна кооперативна банка, Евро инс и Елана фонд за земеделска земя.

На отрицателна територия минаха книжата на М+С хидравлик, като спадът е с 5.17% до 2.75 лв. С над 1% пада и стойността на акциите на Корпоративна търговска банка и Кораборемонтен завод Одесос.

11:00 часа

Три от индексите запазват позитивния тренд. Това са SOFIX, BG-40 и BGTR30. На минус мина BGREIT, като спадът е с 0.60% до 37.90 пункта.

Основна причина за това имат книжата на ФеърПлей Пропъртис, които са надолу с 9.09% до 0.50 лв. Дяловете на Фонд за земеделска земя Мел инвест и БенчМарк фонд имоти изтриха спечеленото от началото на сесията и сега се търгуват без промяна в цената.

Оборотът мина 2 млн. лв.

Активно се търгуват книжата на Първа Инвестиционна Банка. Собственика си смениха 26 469 лота на средна цена от 1.37 лв. или повишение от 5.39%. На плюс са и книжата на Българо-Американска Кредитна Банка и Централна кооперативна банка. В мечи лапи попаднаха акциите на Корпоративна търговска банка, като понижението е с 1.37%.

По позицията на Софарма се изтъргуваха 74 039 лота. Цената се покачва с 0.10% до 1.93 лв. Добре се представят и акциите на Неохим, Евро инс, Оргахим, Еврохолд България и други.

Двуцифрен ръст отчитат книжата на Алкомет /+21.83%/, Стара планина Холд /+21.28%/ и Топливо /+16.82%/.

На страната на губещите са дяловете на Проучване и добив на нефт и газ и Кораборемонтен завод Одесос.

10:00 часа

Сесията на Българската фондова борса започна в синхрон с международните пазар, като и четирите индекса са на положителна територия.

SOFIX +3.23% до 280.44 пункта

BG-40 +1.95% до 88.45 пункта

BGREIT +1.02% до 38.52 пункта

BGTR30 +3.98% до 207.95 пункта

Индексът на сините чипове е дърпан нагоре от книжата на Топливо, които се повишават със 16.82% до средните 4.30 лв.

Рамо на индеките дават и дяловете на Каолин и Химимпорт, които поскъпват респективно със 7.18% и 6.91%.

Начителен ръст има и при финансовите институции. Най-много поскъпват книжата на Първа Инвестиционна Банка. Прехвърлиха се 9 910 лота на средна цена от 1.40 лв. или повишение от 7.69%. С 4.31% се покачва пазарната оценка на Централна кооперативна банка, а на Корпоративна търговска банка - с над 2%.

На плюс са още книжата на Софарма, Монбат, Спарки Елтос, пътностроителните компании и други.

По позицията на Зърнени Храни България се прехвърлиха над 18 хил. лота, като цената се покачва с 3.42% до 0.48 лв.

Дружествата със специална инвестиционна цел също са сред печелившите. С цели 21.54% поскъпват акциите на Фонд за земеделска земя Мел инвест, а тези на БенчМарк фонд имоти прибавят 5.56%.

09:25 часа

Ще се пренесе ли оптимизмът, обхванал пазарите в САЩ и Азия, и на Българската фондова борса, предстои да разберем.

Въведените поръчки са 8 649.