13:55 часа

При оборот от 5.2 млн. лв., индексите завършиха сесията с понижения. Най-много изгубиха сините чипове, а със съществен принос към оборота за деня имаха сделките за книжа на Девин АД.

SOFIX изгуби 0.78% до 454.17 пункта.
BG40 спадна с 0.48% до 122.32 пункта.
BGREIT се понижи с 2.61% до 47.76 пункта.
BGTR30 отстъпи с 0.03% до 346.23 пункта.

13:20 часа

Количество от 818 464 акции на Девин АД премина през пазара, като оборотът от прехвърлянето е 2.8 млн. лв.

Други 1.2 млн. лв. реализираха сделките с облигации, а общият оборот на БФБ малко преди финала на сесията набъбна до 4.7 млн. лв. 

13:00 часа

Количество от 275 000 лота на Адванс Терафонд АДСИЦ бе прехвърлено през пазара, като цената се покачи с 2.57% до 1.40 лв. средно за акция.

Търговията с Арома АД стабилизира цената по позицията на 1.99 лв. средно за лот, което е покачване с 1.27% при прехвърлен обем от 1 045 ценни книги.

Медика АД получава инвеститорска подкрепа и пазарната й оценка расте с 4.92% до 1.80 лв. средно за лот, след покупко-продажба на 3 901 ценни книги.

Оборотът набъбна до 774 хил. лв. , а индексите остават разнопосочни. Водещият SOFIX е на червено с по-малко от половин процент.

12:00 часа

Количество от 5 367 книжа на Петрол АД премина през пазара, като цената падна с 0.76% до 3.90 лв. средно за лот.

Под натиск е и акцията на Оловно цинков комплекс АД. При 512 прехвърлени по позицията ценни книги, се очерта спад с 2.05% до 14.29 лв. средно за лот.

Междувременно Енемона АД стъпи на положителна територия, а подкрепа от пазара намира и курортната перла Албена АД. При 931 изтъргувани акции инженеринговата компания добавя 0.49% върху пазарната си капитализация до 10.18 лв. средно за акция. Акциите на курортното дружество добавят 0.64% до 39.25 лв. средно за лот, при разменени между играчите 502 ценни книги.

Оборотът от сделките до момента е под 400 хил. лв. , а индексите са разнопосочни. SOFIX пада с 0.01% до 457.68 пункта, докато останалите 3 борсови измерителя успяват да покачат нивата си макар и минимално.

11:00 часа

Свита е търговията на БФБ в четвъртък. Идва 6 753 книжа са прехвърлени по най-ликвидната позиция за момента, тази на ТБ Централна кооперативна банка АД.

При покупко-продажбата на 1 000 акции Елхим Искра АД поскъпва с 0.05% до 1.93 лв. средно за лот.

Пътностроителната компания Трейс груп холд АД поскъпва с 0.01% до 71.87 лв. средно за лот, при търговия с 80 ценни книги.

Енемона АД стъпи на отрицателна територия при обем от 882 разменени между играчите акции. Цената по позицията пада с 0.11% до 10.18 лв. средно за лот.

10:00 часа

Книжата на Булгартабак - холдинг АД отново са обект на активна търговия, която бута цената нагоре. Сделките за 366 акции на дружеството покачиха цената с 9.57% до 23.52 лв. средно за лот. От началото на седмицата до този час по позицията на тютюневият холдинг са прехвърлени 12 213 акции, а месецът започна от цена 18.50 лв. за лот. Това прави ръст от 27.13% в цената само за ноември.

Индексите стартираха разнопосочни.

SOFIX пада с 0.06% до 457.44 пункта.
BG40 се покачва с 0.33% до 123.32 пункта.
BGREIT е на ниво 49.04 пункта.
BGTR30 расте с 0.10% до 346.68 пункта.

Оборотът от първия половин час е едва 26 хил. лв.

09:30 часа

Въведени са 7 782 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!