13.50 часа

Търговията на Българската фондова борса приключи с превес на оптимизма. Оборотът надвиши 1.1 милиона лева.

SOFIX  +0.05 до 433.34 пункта

BG-40  +0.53 до 117.28 пункта

BGREIT  -0.02 до 47.58 пункта

BGTR30  +0.14% до 333.63 пункта

 

13.00 часа

Три от индексите на Българската фондова борса се оцветиха в зелено. Оборотът надвишава 1 милион лева.

SOFIX  +0.03 до 433.24 пункта

BG-40  +0.41 до 117.14 пункта

BGREIT  -0.02 до 47.58 пункта

BGTR30  +0.13% до 333.60 пункта

В една сделка се изтъргуваха 7 352 лота на Синергон холдинг на средна цена от 2.04 лв. Дяловете на дружеството поскъпват с минималните 0.49%.

Продължава активната търговия с книжата на Първа инвестиционна банка и Централна коорепативна банка. При прехвърлени 33 480 акции ПИБ понижава пазарната си оценка с 0.12%. Собственика си смениха 25 155 лота на ЦКБ, като финансовата институция също понижава пазарната си капитализация – с 0.45%.

На другия полюс са дяловете на Българо-Американска кредитна банка. По позицията се изтъргуваха едва 10 акции, като цената им се повишава с минималните 0.06%.

Акциите на инфраструктурните компании също са на различна територия. Дяловете на Трейс груп холд поскъпват с 1.11%, докато тези на Холдинг пътища поевтиняват с 2.01%.

Продължава активната търговия по позициите на Софарма, Българска роза – Севтополис и Химимпорт. Прехвърлиха се 68 910 акции на фармацевтичната компания на средна цена от 4.06 лв. В резултат пазарната капитализация на дружеството изтрива 0.61%.  По позицията на Българска роза – Севтополис се изтъргуваха 51 135 лота, което също доведе до понижение в цената на акциите с 0.33%. Поевтиняват и дяловете на Химимпорт при реализирани 15 391 ценни книги.

Минимални загуби до 1% отчитат акциите на Индустриален холдинг България /-0.06%/, Зърнени храни българия /-0.31%/. Петрол понижава пазарната си капитализация с 3.88%.

Със скромно повишение от под 1% са книжата на Монбат /+0.61%/, Девин /+0.03%/, Холдинг Варна /+0.17%/.

Оловно-цинков комплекс, ЕМКА, Холдинг Света София и Ломско пиво не изменят пазарната си оценка.

12.00 часа

Мечките надделяват в сесията на Българската фондова борса. Продължава активната търговия по някои позиции.

SOFIX  -0.18 до 431.37 пункта

BG-40  +0.18 до 116.87 пункта

BGREIT  -0.02 до 47.58 пункта

BGTR30  -0.08% до 332.92 пункта

62 605 акции на Софарма смениха собственика си. Пазарната оценка на дружеството отчита спад от 0.61%. Изтъргуваха се и 51 135 ценни книги на Българска роза – Севтополис, като компанията също понижава пазарната си капитализация, но с 0.33%.

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 12 480 лота на средна цена 2.76 лв. за брой. Книжата на компанията поскъпват с минималните 0.04%. Еврохолд България пък не изменя пазарната си оценка при изтъргувани 15 632 акции. Пазарната капитализация на Софарма трейдинг изтрива 1.04% при прехвърлени 12 600 ценни книги.

В състава на SOFIX най-силно поевтиняват дяловете на Холдинг пътища. При реализирани 2 025 лота дружеството изтрива 2.01% от пазарната си оценка. Акциите на Енемона поевтиняват с 1.27%, а тези на Централна кооперативна банка – с 0.52% също при активна търговия.

Понижение от 8.31% регистрират дяловете на Параходство Българско речно плаване при изтъргувани 590 акции. Лотовете на Хидроизомат изтриват 4.26%, а тези на Българска телекомуникационна компания – 6.13%. Минимални понижения в котировките реализират книжата на Индустриален холдинг България /-0.48%/, Албена инвест холдинг /-0.02%/, Първа инвестиционна банка /-0.44%/, Зърнени храни България /-0.31%/.

Дяловете на Химко поскъпват с 9.41% при прехвърлени 1 000 акции на средна цена от 0.09 лв. за брой. Сред печелившите се нареждат още лотовете на Трейс груп холд /+1.11%/ и Неохим /+1.78%/. Минимални ръстове от под 1% реализират акциите на Синергон холдинг, Монбат, Холдинг Варна и Девин.

 

11.00 часа

Оптимизъм се прокрадва на Българската фондова борса. Два от индексите тръгнаха нагоре, макар и с минимални повишения. Голяма част от оборота се формира от сделки извън регулиран пазар.

SOFIX  -0.35 до 431.60 пункта

BG-40  +0.03 до 116.69 пункта

BGREIT  +0.02 до 47.60 пункта

BGTR30  -0.21% до 332.47 пункта

Активна е търговията по някои позиции. В една сделка се прехвърлиха 10 000 акции на Химимпорт, като общо се реализираха 12 230 лота на компанията. В резултат пазарната й оценка се понижава с 1.82%.

В няколко сделки се изтъргуваха и 17 905 ценни книги на Софарма, като цената им се понижи с минималните 0.12%.

По позицията на Българска роза – Севтополис в две сделки собственика си смениха 20 000 и 10 300 дяла, като общо са реализирани общо над 45 135 лота. Дружеството понижава пазарната си капитализация с 0.33%.

На SOFIX най-много натежават дяловете на Холдинг пътища. При изтъргувани 1 452 лота цената на акциите изтрива 1.97%. С понижения от до 2% са още книжата на Проучване и добив на нефт и газ и Енемона. Минимални понижения от под 1% реализират акциите на Индустриален холдинг България, Албена инвест холдинг, Стара планина холд, Първа инвестиционна банка, Еврохолд и Зърнени храни България.

Най-силно повишение регистрират дяловете на Корпорация за технологии и иновации – Съединение. По позицията се прехвърлиха 2 002 лота на средна цена от 0.18 лв. Пазарната оценка на дружеството се покачва с 19.76%.

Сред печелившите се нареждат още книжата на Химко /+9.41%/. Минимални ръстове в цената на акциите до 1% реализират Централна кооперативна банка /+0.23%/, Монбат /+0.61%/, Холдинг Варна /+0.59%/, Неохим /+0.18%/, Българо-Американска кредитна банка /+0.06%/ и ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя /+0.25%/.

 

10.00 часа

Българската фондова борса отвори с превес на негативните настроения и поевтиняващи акции.

SOFIX -0.26% до 432.01 пункта

BG-40 -0.03 до 116.63 пункта

BGREIT без изменение на 47.59 пункта

BGTR30 -0.21% до 332.49 пункта

В ранната търговия най-много губят акциите на Кремиковци /в несъстоятелност/. При прехвърлени 500 лота дружеството изтрива 13.79% от пазарната си оценка. Най-силно поскъпват пък дяловете на Хидроизомат. При изтъргувана една единствена акция компанията добавя 9.72% към пазарната си капитализация.

На SOFIX най-много натежават книжата на Холдинг пътища. По позицията се изтъргуваха 1 300 лота на средна цена от 2.44 лв. за брой. Понижението в стойността на акциите е от 2.01%.

Сред губещите се нареждат още Индустриален холдинг България /-0.48%/, Софарма /-0.12%/, Българска роза – Севтополис /-3.61%/, Енемона /-1.47%/, Зърнени храни България /-1.47%/ и други.

Поскъпват акциите на Холдинг Варна /+0.59%/, Неохим /+0.18%/, Корпорация за технологии и иновации – Съединение /+5.39%/, Трейс груп холд 0.15% и други.

В една сделка се прехвърлиха 20 763 компенсационни бона, като цената им се понижава с 5.13%.

 

9.25 часа

Биковете или мечките ще надделеят на Българската фондова борса днес – предстои да разберем.