13:55 часа

Сесията в петък приключи със спад за три от индексите и ръст за дружествата, инвестиращи в имоти. Оборотът на регулиран пазар бе близо 950 хил. лв. Оповестиха се и договорени сделки за 718 хил. лв.

SOFIX спадна с 0.54% до 432.95 пункта.
BG40 изгуби 0.66% до 116.59 пункта.
BGREIT се покачи с 0.52% до 46.73 пункта.
BGTR30 се понижи с 0.39% до 332.86 пункта.

13:00 часа

Водещият индекс SOFIX се движи с понижение от 1.17% до 430.20 пункта. Натежават му спадовете при Холдинг Пътища АД /-3.41%/, Оргахим АД /-2.36%/, Каолин АД /-2.32%/.

Още 10 дружества в базата му губят пазарна подкрепа в последната за тази седмица сесия.

След като бе в отбора на губещите, ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ успява да обърне резултата и при увеличаване на изтъргувания обем с 50 акции до 70 450 лота, по позицията е регистринан ръст от 4.275 до 0.77 лв. средно за акция.

Прехвърлянето на 1 016 ценни книги от капитала на Петрол АД води до натиск с 4.76% и средна цена на акция 4.78 лв.

12:00 часа

Оборотът надхвърли половин милион лв., главно от сделки с книжа на Неофициален пазар.

В обем 70 400 лота се търгуват книжата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ. По позицията се наблюдава понижение от 3.89% до 0.77 лв. средно за акция.

ТБ Централна кооперативна банка АД и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД също са обект на обемни прехвърляния, съответно с 55 952 и 42 190 изтъргувани ценни книги. И по двете позиции резултатът е негативен.

При средна цена 4.50 л за лот, без изменение от началната котировка се прехвърли количество от 25 хил. лота на А.В. Билдингс АД.

11:00 часа

Дружествата със специална инвестиционна цел дръпнаха колективно напред и индексът им BGREIT се покачва, макар и минимално с 0.09% до 46.58 пункта.

Зад този резултат стои прехвърлянето на 30 акции от капитала на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, които минаха при средна цена по-висока с 1.05% до 0.39 лв. за лот.

От търгуваните на официален пазар акции, най-добре се представя Монбат АД. При сделки за 3 200 лота, цената по позицията се покачва с 0.02% до 6.50 лв. средно за лот.

Отбор на губещите правят ТБ Централна кооперативна банка ОД /-1.30%/, Химимпорт АД /-0.76%/, Индустриален холдинг България АД /-0.61%/, Софарма АД /-0.17%/.

Банката е сред дружествата, търгувани в най-голям обем, като по позицията й са прехвърлени близо 54 хил. лота.

10:00 часа

Мечките "емигрираха" от Wall Steet и настъпиха акциите на БФБ. В първите минути на последната за тази седмица сесия пониженията по позициите преобладават, като изтъргуваните обеми не са големи. Оборотът от сделките в първия половин час е едва 64 хил. лв.

SOFIX пада с 0.88% до 431.47 пункта.
BG40 губи 0.66% до 116.58 пункта.
BGREIT е на ниво 46.49 пункта.
BGTR30 се понижава с 0.62% до 332.09 пункта.

По-активна е търговията с книжа на дружества от структурата на Химимпорт.

Количество от 9 331 акции на ТБ Централна кооперативна банка АД се прехвърли в сделки, като цената се понижава с 1.30% до 1.40 лв. средно за лот.

Покупко-продажбата на 6 189 книжа на Химимпорт АД премина при средна цена 2.72 лв. за лот, което е спад с 1.13%.

По позицията на Зърнени Храни България АД са изтъргувани 2 500 ценни книги, а резултатът е понижение в пазарната оценка с 0.32% до 0.63 лв. средно за лот.

Продължава интересът към акцията на Химко АД. При прехвърлени 2 128 книжа до момента, цената се покачва с 3.81% до 0.11 лв. средно за лот.

Двуцифрен ръст от 95.64% се наблюдава по позицията на Балканкар-Рекорд АД, като това се случи с прехвърлянето на 60 акции пре средна цена 8.92 лв. за лот и начална котировка 4.56 лв. за лот.

09:30 часа

Червен погром премина през фондовите борси в САЩ и Азия, след като президентът Барак Обама предложи по-строг контрол върху банковия сектор, а правителството на Китай даде индикации, че ще опита да охлади растежа на икономиката си.

Ще последва ли негативния тренд и БФБ, която вчера завърши с отрицателен резултат за три от индексите си?

Въведените текущи оферти в началото на сесията са 7 702.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!