13:55 часа

При висок оборот от 3.4 млн. лв. на регулиран и 2.2 млн. лв. на ОТС-пазара, сесията на БФБ във вторник финишира позитивно.

SOFIX добави 0.09% до 436.80 пункта.
BG40 се покачи с 1.04% до 119.46 пункта.
BGREIT порасна с 0.09% до 45.53 пункта.
BGTR30 се повиши с 0.48% до 335.82 пункта.

Най-търгуваната акция бе тази на Девин АД, а под натиск се прехвърляха книжа на индустриални предприятия и компании от агробизнеса.

13:00 часа

Прехвърлянето на 244 акции от капитала на Инвестиционна компания Галата АД изстреля оборота на БФБ нагоре като добави към него 2.19 млн. лв.

С принос към оборота имат сделките с ТБ Първа инвестиционна банка АД /212 728 лв./, Индустриален холдинг България АД /86 053 лв./, ТБ Корпоративна търговска банка АД /106 800 лв./, Девин АД /303 527 лв./.

Общо сделките на регулиран пазар водят до 3.2 млн. лв. оборот, а на ОТС-пазара се извършиха прехвърляния за 2.2 млн. лв.

12:00 часа

Индексите се движат на положителна територия, като най-много нараства имотният BGREIT, който добавя 1.03% до 45.96 пункта.

В най-голям обем се търгуват книжата на минералните води Девин АД. При прехвърлени 86 722 лота, цената по позицията се покачва с 4.32% до 3.50 лв. средно за акция.

Поскъпването при Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е с 0.54% до 0.373 лв. средно за акция при прехвърлени 55 000 лота.

Адванс Терафонд АДСИЦ добавя 4.84% до 1.281 лв. средно за лот върху пазарната оценка на книжата си, а изтъргуваният обем е от 7 746 лота.

В оповестения вчера бюлетин за дейността на дружеството през месец януари бе посочено, че договори за наем и аренда са сключени за 214 137 декара или 67.7% от земите, закупени до края на 2009 година. Средното арендно плащане за всички договори, заедно с тези, сключени през предходната година, е 20.67 лв. на декар. Очакваните приходи от аренда и наем за 2008 - 2009 година са около 3 455 000 лв., като от тях са постъпили по сметка на дружеството 2 454 254 лв. или 71%.

11:00 часа

Сделки за 2.1 млн. лв. се сключиха на извън регулиран пазар. Обект на покупко-продажбата бяха 219 000 акции от капитала на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД, които бяха прехвърлени при средна цена 9.620 лв. за лот, в две отделни сделки.

На регулиран пазар оборотът е по-скромен, едва 479 хил. лв. В по-голямата му част приносът за него имат дружества от имотния сектор.

С ръстове се търгувата акциите на Адванс терафонд АДСИЦ +4.84%, Девин АД +4.32%, Трейс груп холд АД +2.40%.

Поевтиняват книжата на Зърнени храни българия АД -0.47%, Софарма АД -0.40%, Доверие Обединен Холдинг АД -0.27%.

10:00 часа

Слабо начало на търговския ден за БФБ. Индексите отвориха разнопосочни при санитарно нисък оборот под 50 хил. лв.

SOFIX пада с 0.16% до 435.68 пункта.
BG40 се покачва с 0.34% до 118.63 пункта.
BGREIT расте с 0.92% до 45.91 пункта.
BGTR30 добавя 0.19% до 334.85 пункта.

В по-големи обеми се търгуват книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /11 178 лота/ , Адванс Терафонд АДСИЦ /7 746 акции/, Зърнени храни българия АД /7 720 книжа.

09:30 часа

Въведени са 6 795 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!