13:45 часа

Търговията на БФБ бе вяла, но въпреки това приключи с ръст за индексите.

SOFIX +0.17% до 426.21 пункта

BG-40 +0.37% до 118.07 пункта

BGREIT +0.36% до 44.76 пункта

BGTR30 +0.10% до 327.04 пункта

 

13:00 часа

Малко преди края на днешната сесия търговията на БФБ продължава да е скучна, като оборотът е едва 287 784 лв.

SOFIX +0.04% до 425.64 пункта

BG-40 +0.49% до 118.21 пункта

BGREIT +0.36% до 44.76 пункта

BGTR30 +0.31% до 327.70 пункта

Ръст от 6.98% отчитат книжата на Стара планина Холд, а тези на Синергон Холдинг прибавят 5.50%.

Сред печелившите са и акциите на Корпоративна търговска банка, които са нагоре с 2.91%. На други полюс са дяловете на Първа Инвестиционна Банка и Централна кооперативна банка, които падат съответно с 0.37% и 0.16%.

Сред губещите са още Химимпорт, Еврохолд България, Монбат, Холдинг пътища и други.

 

12:00 часа

Търговията на БФБ е вяла, а оборотът е едва 120 хил. лв.

SOFIX +0.15% до 426.12 пункта

BG-40 +0.22% до 117.89 пункта

BGREIT +0.36% до 44.76 пункта

BGTR30 +0.06% до 326.88 пункта

При неголям изтъргуван обем акциите на Петрол падат с 6.39% до средните 4.12 лв. В редиците на губещите са и книжата на Мостстрой и Топливо, които губят съответно 3.08% и 2.20%.

Надолу са и дяловете на Еврохолд България, Оловно цинков комплекс, Зърнени храни България, Доверие обединен холдинг, Холдинх пътища и други.

Печелившите са малко повече. Сред тях са Софарма, Трейс груп холд, Синергон холдинг, Неохим, Елхим искра и други.

Пазарната оценка на Юрий Гагарин пада с 18.14%, а тази на ЕМКА е надолу с 8.79%. С над 7 на сто поевтиняват и книжата на Мел инвест холдинг и Арома.

 

11:00 часа

Позитивните настроения се задържат на БФБ. Въпреки това оборотът е едва 71 481 лв.

SOFIX +0.26% до 426.60 пункта

BG-40 +0.31% до 117.99 пункта

BGREIT +0.36% до 44.76 пункта

BGTR30 +0.16% до 327.21 пункта

Най-добре се представят акциите на Синергон холдинг, които поскъпват с 4.89% до средните 1.88 лв. Следват книжата на М+С хидравлик, при които ръстът е с 3.83% до 5.39 лв.

С над 2% се повишава стойността на дяловете на Стара планина холд и Албена, а тези на Неохим са нагоре с 1.85%.

С ръст се търгуват още дяловете на Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка, Трейс груп холд и Софарма.

В мечи лапи са книжата на Мостстрой, които падат с 3.08%. На минус са още акциите на Топливо, Еврохолд България, Холдинг пътища, Зърнени храни България и други.

Разпродажба на 20 хил. лота на Арома доведе до спад в средната цена със 7.22% до 1.40 лв.

На плюс са и дяловете на дружествата със специална инвестиционна цел. Тези на БенчМарк фонд имоти прибавят 2.30%, а на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя - с 0.92%.

 

10:00 часа

С ръст започна сесията на Българската фондова борса в четвъртък.

SOFIX +0.17% до 426.22 пункта

BG-40 +0.09% до 117.74 пункта

BGREIT +0.16% до 44.67 пункта

BGTR30 +0.01% до 326.74 пункта

Най-много се повишава стойността на дяловете на М+С хидравлик, които са нагоре с 3.83% до средните 5.39 лв. С 2.33 на сто поскъпват книжата на Стара планина Холд.

На положителна територия са и книжата на Неохим, които прибавят 1.85%. С по-малко от 1% поскъпват още дяловете на Софарма и Централна кооперативна банка.

В червено са оцветени акциите на Мостстрой и Холдинг Пътища, като спадът е съответно с 3.08% и 0.83 на сто. Сред губещите са още лотовете на Доверие Обединен Холдинг, при които понижението е с 0.43%.

Подкрепа на АДСИЦ индексът оказват книжата на Еларг фонд за земеделска земя, които прибавят 0.92%.

Извън индексите най-много пада стойността на дяловете на ЕМКА, които падат с 8.79 на сто, а тези на Топливо губят 2.20%.

 

09:25 часа

Какъв ще е трендът на Българската фондова борса днес, предстои да разберем.