13.50 ч.

Търговията на Българската фондова борса слабо се активизира в края на сесията. След сделки с акциите на три дружества със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад. Засили се и търговията по позициите на Централна кооперативна банка и Еврохолд. Оборотът не успя да мине 900 хиляди лева, а извън регулиран пазар се формираха 90 901 лева.

SOFIX -0.20% до 420.65 пункта

BG-40 +0.14% до 117.50 пункта

BGREIT -0.18% до 43.20 пункта

BGTR30 -0.27% до 324.95 пункта

 

13.00 ч.

Слабо раздвижване на търговията на Българската фондова борса след серия от сделки с акции на Монбат. Широкият индекс светна в зелено, издърпан от дяловете на Мостстрой. Продължава да липсват сделки с акции на дружества със специална инвестиционна цел.

SOFIX -0.03% до 421.38 пункта

BG-40 +0.18% до 117.55 пункта

BGREIT без промяна на 43.28 пункта

BGTR30 -0.08% до 325.58 пункта

Серия от сделки с акциите на Монбат доведоха до покупко-продажбата на 8 622 лота на дружеството на средна цена от 6.473 лева за брой. Пазарната оценка на завода е нагоре с 0.48%.

По-рано стана ясно, че Управителният съвет на производителя на акумулатори е взел решение да стартира седма процедура за обратно изкупуване на ценни книжа.

Изтъргуваха се и 1 986 дяла на Девин, като цената за акция остава непроменена спрямо предходната сесия.

Силен ръст отчитат книжата на ТК ХОЛД – 7.32%. акциите на Мостстрой пък се изстреляха с повече от 5 на сто, което изведе BG-40 на положителна територия.

Трейс груп холд не изменя достигнатите по-рано стойности в котировките, а акциите на Холдинг пътища обърнаха посоката и вече поскъпват с 0.21%.

Книжата на Централна кооперативна банка ограничиха загубите до 0.38%. Пазарната оценка на Първа инвестиционна банка се занули до нивото от предходната сесия, а Българо-Американска кредитна банка стои на достигнатото по-рано минимално понижение в средната цена.

В обращение влязоха и дяловете на Българска роза – Севтополис. Компанията регистрира повишение в пазарната оценка от 0.41%.

Дяловете на Евро инс пък тръгнаха надолу, като понижението засега е под процент.

 

12.00 ч.

Мечите настроения продължават да владеят борсата. Активизираха се прехвърлянията по някои позиции.

SOFIX -0.13% до 420.94 пункта

BG-40 -0.01% до 117.33 пункта

BGREIT без промяна на 43.28 пункта

BGTR30 -0.08% до 325.58 пункта

Първа инвестиционна банка продължава да бъде най-ликвидната позиции в днешната сесия. Продължават сделките с книжата на акцията, като в един пакет се изтъргуваха още 50 000 лота. Общо собственика си смениха 205 053 броя, като азарната оценка на компанията удръжа понижението от 0.4%, достигнато по-рано през деня. Оборотът от сделките с акции на първа инвестиционна банка достигна 488 036 лева.

Собственика си смениха и още 20 000 лота на Химко. Заводът редуцира повишението в пазарната си капитализация и към момента цената за акция е същата като цената от предходната сесия.

Сред най-търгуваните компании се нарежда и Софарма логистика. Реализираха се 19 350 дяла, като средната цена за брой отбелязва ръст от 1.39% до 0.73 лева.

Активизира се търговията и по позицията на Софарма. Изтъргуваха се 6 875 ценни книги на фармацевтичната компания, като средната цена за акция пада с 0.47%.

В сесията се включиха и акциите на Българо-Американска кредитна банка. Собстевниха си смениха 35 броя на средна цена от 14.600 лева, или с 0.01% по-евтино спрямо предходната сесия. Централна кооперативна банка засега удържа понижението в котировките от 1.06%.

Замръзнаха цените на книжата на инфраструктурните компании. Пазарната капитализация на Трейс груп холд и Мостстрой стои с нулево изменение, а тази на Холдинг пътища изтрива 0.85%.

Дяловете на Енемона пък обърнаха посоката. Средната цена за лот добавя 0.44% до 3.148 лева, след като собственика си смениха 34 акции.

 

11.00 ч.

Летаргията на борсата продължава. След кратко колебание широкият индекс тръгна надолу. Сделки с акции на дружества със специална инвестиционна цел все още няма. Във времето от 10:13 до 10:25 ч. сделки не се сключваха.

SOFIX -0.13% до 420.94 пункта

BG-40 -0.08% 117.25 пункта

BGREIT без изменение на 43.28 пункта

BGTR30 -0.13% до 325.43 пункта

Основният индекс обърна посоката, след като се прехвърлиха 50 лота на Спарки Елтос с 2.01% по-евтино спрямо предходната сесия.

На SOFIX натежават и акциите на Централна кооперативна банка, които поевтиняват с 1.06% до средните 1.310 лева за лот, след като собственика си смениха 2 074 дяла.

Прехвърли се пакет от 150 000 ценни книги на Първа инвестиционна банка, като общо се изтъргуваха 151 030 лота на финансовата институция. Пазарната й оценка също пада, само че с минималните 0.04%. До момента от сделките с книжата на банката се формираха 359 461 лева оборот, или малко под 90 на сто от общия оборот от търговията.

Изтъргуваха се и 470 дяла на Холдинг пътища. Дружеството понижава пазарната си оценка с 0.85%. Пазарната оценка на Трейс груп холд също е надолу с под процент.

Дяловете на Биовет влязоха в търговията със спад от над 7 на сто, но след като се прехвърлиха общо 360 акции, понижението се ограничи до 0.75%. Книжата на Холдинг Варна пък отписват 4.19% от средната си цена, която се смъква до 8.179 лева.

На отрицателна територия се намират ценните книги на Софарма /-0.27%/, Доверие Обединен холдинг /-1.99%/, Билборд /-0.94%/ и други.

Монбат запазва достигнатото по-рано повишение в котировките от 0.17%. Силен ръст, обаче, записват акциите на Химко. Собственика си смениха точно 500 лота на врачанския завод, като пазарната му оценка добавя 5.38%.

При слаба търговия книжата на Евро инс също поскъпват, само че с малко над процент. Минимални печалби записват дяловете на Оловно-цинков комплекс, Енемона, Юрий Гагарин и други.

10.00 ч.

Слаб старт на борсовата сесия и днес. Индексите отбелязват минимални отклонения спрямо достигнатите вчера стойности заради все още слабата инвеститорска активност.

SOFIX +0.02% до 421.59 пункта

BG-40 без изменение на 117.34 пункта

BGREIT без промяна на 43.28 пункта

BGTR30 -0.02% до 325.77 пункта

Управителният съвет на Монбат вчера е взел решение за ново обратно изкупуване на акции. Припомняме, че също вчера от дружеството обявиха финала на шестата процедура по обратно изкупуване на книжа.

Малко след началото на сесията се прехвърлиха 172 лота на завода за акумулатори, като средната цена добавя минималните 0.17% до 6.468 лева.

Също с под процент поскъпват акциите на Балкан и Лесопласт.

По-сериозно повишение отбелязват дяловете на Зърнени храни България. Дружеството беше едно от най-ликвидните по време на вчерашната борсова сесия. Днес, малко след началото на търговията, собственика си смениха едва 20 ценни книги, като пазарната оценкана компанията се повишава с 1.32%.

Класацията на биковете оглави Марицатекс с точно 30% увеличение на пазарната капитализация при 525 реализирани акции.

Най-силно поевтиняват акциите на Свинекомплекс Николово. При прехвърлени 860 дяла дружеството изтрива 55.55% от средната цена за лот.

Книжата на Енемона също са надолу – с 3.80%, след като се сключиха сделки с едва 34 ценни книги.

Без промяна в пазарната оценка засега остават Централна кооперативна банка, Трейс груп холд и други.

 

9.25 ч.

Ще се събудят ли инвеститорите на Българската фондова борса и какви настроения ще вземат превес – предстои да разберем. Вкарани са 7 346 текущи оферти.