13:45 часа

През цялата сесия индексите на Българската фондова борса се лутаха ту нагоре, ту надолу. Въпреки това надделя оптимизмът.

SOFIX +0.68% до 421.95 пункта

BG-40 +0.37% до 118.03 пункта

BGREIT -0.52% до 42.10 пункта

BGTR30 +0.22% до 323.01 пункта

 

13:00 часа

Индексите се лутат в търсене на посока. Оборотът е едва 503 хил. лв.

SOFIX +0.66% до 421.84 пункта

BG-40 +0.41% до 118.07 пункта

BGREIT -0.40% до 42.15 пункта

BGTR30 +0.25% до 323.08 пункта

Акциите на Албена се повишиха с 10.78% и издърпаха широкия измерител на положителна територия.

Ръст от над 4 на сто отчитат книжата на М+С хидравлик, а тези на Доверие обединен холдинг, Елхим искра и Каолин са нагоре с над 2 на сто.

Нагоре са още лотовете на Софарма, Албена инвест холдинг, Централна кооперативна банка, Химимпорт, Монбат и други.

Разпродажба на 177 573 лота на Адванс Терафонд доведе до спад в цената с 1.46% до средните 1.14 лв.

Извън индексите силен спад отчитат дяловете на Слънце Стара Загора-Табак - с 12.84%, а тези на Холдинг Света София прибавят 10.85%.

 

12:00 часа

Търговията на БФБ е вяла, а индексите са на различни територии.

SOFIX +0.64% до 421.76 пункта

BG-40 -0.28% до 117.26 пункта

BGREIT -0.40% до 42.15 пункта

BGTR30 +0.07% до 322.51 пункта

Дяловете на инфраструктурните компании са на червено. Най-много поевтиняват лотовете на Холдинг Пътища - с 2.27%. Спадът при Трейс груп холд е с 0.14%, а при Мостстрой - с 0.13%.

Надолу са и книжата на Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, като понижението е съответно с 0.21% и 0.53%.

С над 3% пада пазарната капитализация на Спарки Елтос.

На другия полюс са акциите на Химимпорт, които поскъпват с 3.38%.

В редиците на печелившите са още книжата на Софарма, Монбат, Еврохолд България, Елхим Искра и други.

 

11:00 часа

Трендът  на БФБ се обърна и три от индексите минаха на отрицателна територия. Оборотът е 149 хил. лв.

SOFIX +0.49% до 421.14 пункта

BG-40 -0.42% до 117.10 пункта

BGREIT -0.71% до 42.02 пункта

BGTR30 -0.02% до 322.21 пункта

Широкият индекатор бе потопен от книжата на Фазерлес, които падат с 6.73% до средните 35.33 лв. С над 2% пада стойността на дяловете на Холдинг пътища и Каолин.

На отрицателна територия са още акциите на Оловно цинков комплекс и Първа инвестиционна банка, които губят над 1%, както и тези на Неохим, Петрол, Зърнени храни България, Мостстрой и Евро инс.

Най-много поскъпват книжата на М+С хидарвлик 4.15%. Следват ги лотовете на Химимпорт, Доверие обединен холдинг, Индустриален холдинг България, Енемона и други.

По позицията на Адванс Терафонд се прехвърлиха 77 573 лота на средна цена от 1.14 лв. или спад с 3.18%.

 

10:00 часа

Позитивните настроения надделяха в началото на сесията на Българската фондова борса.

SOFIX +0.36% до 420.61 пункта

BG-40 +0.02% до 117.61 пункта

BGREIT -0.53% до 42.10 пункта

BGTR30 +0.02% до 322.37 пункта

Подкрепа на двата водещи индекса оказват книжата на Химимпорт, които поскъпват с 3.38% до 2.65 лв., както и тези на Енемона, които са нагоре с 1.64%.

Ръст записват и лотовете на Индустриален Холдинг България и Елхим Искра.

В редиците на губещите са акциите на Първа Инвестиционна банка, които губят 1.03%. С по-малко от процент пада цената на дяловете на Софарма, Петрол, Неохим, Еврохолд България, Мостстрой и Каолин.

АДСИЦ индексът е дърпан надолу от дяловете на Адванс Терафонд, които падат с 2.06 на сто, както и тези на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, при които спадът е с 0.76%.

 

09:25 часа

Ще се задържи ли и днес спадът, които властваше на Българската фондова борса в сряда или трендът ще се обърне, предстои да разберем.