13:45 часа

Негативните настроения взеха превес и в днешната сесия на Българската фондова борса, въпреки че търговията започна с ръст. Оборотът е около 2 млн. лв.

SOFIX -0.47% до 405.58 пункта

BG-40 -0.44% до 114.22 пункта

BGREIT -0.99% до 41.19 пункта

BGTR30 -0.46% до 311.32 пункта

 

13:00 часа

Индексите се оцветиха в червено. Оборотът е 1.8 млн. лв.

SOFIX -0.11% до 407.05 пункта

BG-40 -0.25% до 114.44 пункта

BGREIT -1.80% до 40.85 пункта

BGTR30 -0.41% до 311.50 пункта

За спада на индекса на сините чипове допринесоха акциите на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, които падат с 9.92%. Надолу - с 3.80% пък са лотовете на Каолин.

На широкия индикатор тежат книжата на Синергон холдинг, които поевтиняват с 4.23%. С над 3 на сто се понижава цената на лотовете на КТИ Съединение и Фазерлес.

В редиците на губещите са още дяловете на Трейс груп холд, Елхим искра, Първа инвестиционна банка и Зърнени храни България.

Ръст от над 4% записват акциите на Петрол и Топливо, а тези на Евро инс са нагоре с над 1%.

 

12:00 часа

След прехвърлянето по отделни позиции търговията на БФБ замря. Оборотът е 1.22 млн. лв.

SOFIX +0.10% до 407.91 пункта

BG-40 +0.29% до 115.06 пункта

BGREIT -1.63% до 40.92 пункта

BGTR30 +0.02% до 312.83 пункта

Книжата на Топливо поскъпват с 5.38% до средните 3.95 лв. Нагоре са и лотовете на Монбат, Енемона, Холдинг пътища, Стара планина холд, Каолин, Алкомет и Трейс хруп холд, но ръстът е малък.

Надолу са още книжата на КТИ Съединение, които падат с 3.89%. На червено са и дяловете на Химимпорт, Българо-американска кредитна банка и Зърнени храни България.

 

11:00 часа

Индексите на БФБ са на различни територии. Оборотът мина 1 млн. лв.

SOFIX +0.06% до 407.74 пункта

BG-40 +0.22% до 114.98 пункта

BGREIT -1.56% до 40.95 пункта

BGTR30 -0.07% до 312.54 пункта

Общо 416 134 лота на Индустриален Холдинг България смениха притежателя си на средна цена то 1.41 лв. или повишение с 0.29%.

Активно се търгуват и дяловете на ЕМКА, като по позицията се прехвърлиха 105 621 лота, а средната цена се повиши с 2.63% до 3.28 лв.

При неголям изтъргуван обем книжата на Петрол скачат с 4.90% до 3.556 лв. Добре се представят и акциите на Албена, които са нагоре с 2.13 на сто.

Ръст записват още дяловете на Евро инс, Първа инвестиционна банка, Еврохолд България, Софарма, Холдинг пътища и други.

Силен спад от 9.92% записват книжата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя. С 1.39% пада стойността на лотовете на Химимпорт, а тези на Монбат и Българо-американска кредитна банка губят по-малко от процент.

 

10:00 часа

В синхрон с международните пазари започна сесията на Българската фондова борса.

SOFIX +0.24% до 408.48 пункта

BG-40 +0.04% до 114.78 пункта

BGREIT -0.50% до 41.39 пункта

BGTR30 +0.15% до 313.25 пункта

Силен ръст в първите минути на търговията отчитат книжата на Топливо, които са нагоре с 6.18% до 3.95 лв. С над 1% се повишава стойността на дяловете на Софарма, Евро инс и Първа Инвестиционна Банка.

Нагоре са още книжата на Стара планина Холд, Централна кооперативна банка и Холдинг Пътища, но ръстът е с по-малко от 1%.

Надолу – с 3.06 на сто са лотовете на Доверие Обединен Холдинг. Тези на Монбат губят 0.38%, а на Зърнени Храни България падат с 0.35%.

Спад в цената на акциите на БенчМарк фонд имоти със 7.41% е в основата на понижението на АДСИЦ индексът.

 

09:25 часа

На международните пазари водещите индекси са на положителна територия. Но дали и индексите на Българската фондова борса ще последват този тренд, предстои да разберем.