13:45 часа

На Българската фондова борса и днес превес взеха негативните настроения и сесията приключи със спад за три от индексите. Оборотът се повиши до 4.6 млн. лв.

SOFIX -1.96% до 374.19 пункта

BG-40 -1.06% до 107.51 пункта

BGREIT +0.15% д 39.74 пункта

BGTR30 -1.47% до 291.11 пункта

 

13:00 часа

Три от индексите задълбочиха спада си.

SOFIX -1.46% до 376.09 пункта

BG-40 -1.21% до 107.34 пункта

BGREIT +0.28% д 39.79 пункта

BGTR30 -1.32% до 291.54 пункта

Книжата на Българо-Американска Кредитна Банка са надолу с 8.33%, тези на Корпоративна търговска банка губят 0.83%, а на Централна кооперативна банка се понижават с 0.08%. Само дяловете на Първа Инвестиционна Банка задържат позитивния тренд като се повишават с 0.96%.

На червено са и акциите на инфраструктурните дружества. Пазарната оценка на Мостстрой падат с 8%, на Трейс груп холд е надолу с 6.54%, а на Холдинг Пътища - с 5.75%.

Спад записват още книжата на Булгартабак холдинг, Каолин, Петрол, Софарма и други.

На положителна територия са лотовете на Първа инвестиционна банка, Елхим искра, Доверие обединен холдинг, Оргахим, Монбат и други, като ръстът при тях е с по-малко от процент.

 

12:00 часа

Индексите продължават да се понижават.

SOFIX -1.13% до 377.36 пункта

BG-40 -0.74% до 107.86 пункта

BGREIT +0.30% д 39.80 пункта

BGTR30 -0.97% до 292.57 пункта

Оборотът е над 4 млн. лв. Основна част от него се дължи на прехвърляне на 1 289 000 акции на Велграф Асет Мениджмънт на цена от 2.33 лв.

Индексите са дърпани надолу от книжата на Албена инвест холдинг, които падат с 10.61%. Тези на Мостстрой поевтиняват с 8%, а на Билборд – със 7.27%.

С над 5% пада пазарната оценка на Каолин и Еврохолд България, а тази на Трейс хруп холд и Енемона е надолу с над 4 на сто.

В червено светят още книжата на Химимпорт, Холдинг пътища, Първа инвестиционна банка, Монбат и други.

Сред печелившите се нареждат книжата на Доверие обединан холдинг, Елхим искра, Централна кооперативна банка и Оргахим.

АДСИЦ индексът е дъпран нагоре от кнжиата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, които поскъпват с 3.58%. Дяловете пък на Фонд за недвижими имоти България са нагоре с 1.42%

 

11:00 часа

Червеният цвят властва на БФБ. Обортът е малко нас 337 хил. лв.

SOFIX -0.20% до 380.91 пункта

BG-40 -0.20% до 108.44 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 39.68 пункта

BGTR30 -0.53% до 293.86 пункта

Силен спад записват книжата на инфраструктурните компании. Дяловете на Мостстрой са надолу с 8% до срендите 2.35 лв. Тези на Холдинг пътища пък се понижават с 3.78% до 1.661 лв.

Пазарната оценка на Енемона пада с 4.53% до средните 8 лв. С над 3% поевтиняват и лотовте на Синергон Холдинг, а тези на Еврохолд България и Зърнени Храни България са надолу с над 2%.

Надолу са още акциите на Софарма и Индустриален Капитал Холдинг.

Търговията с книжата на Централна кооперативна банка остава активна. Собственика си смениха 66 103 лота, като средната цена пада с 0.08% до 1.198 лв.

Повишение с 5% записват лотовете на Доверие Обединен Холдинг.

 

10:00 часа

Месец юни започна със спад за три от индексите на Българската фондова борса.

SOFIX -0.13% до 381.17 пункта

BG-40 -0.11% до 108.54 пункта

BGREIT без промяна на ниво от 39.68 пункта

BGTR30 -0.40% до 294.25 пункта

С 10.61% пада стойността на дяловете на Албена Инвест Холдинг. Спад от 1.31% записват книжата на Софарма. В мечи лапи са и дяловете на Стара планина Холд, Химимпорт и Индустриален Капитал Холдинг.

При прехвърлени над 53 хил. лота на Централна кооперативна банка цената е нагоре с 1.61 на сто до средните 1.20 лв. 

Поскъпват и акциите на Първа Инвестиционна Банка, Оргахим и Елхим Искра, но ръстът при тях е с по-малко от процент.

Извън индексите акциите на БГ Агро се покачват с 8.70% до 1.587 лв.

 

09:25 часа

С превес на негативните настроения приключи вчера сесията на Българската фондова борса. Какви ще са те днес, предстои да разберем.