13.50 часа

С оборот от над 5 милиона лева приключи днешната търговия на борсата. Повече от половината от него се формира на пазара на облигации, както и от уговорени сделки. От индексите само този на дружествата със специална инвестиционна цел отчете ръст, благодарение акциите на Фонд за недвижими имоти България, които поскъпнаха с над 5 на сто. Основният бенчмарк, който беше завладян от разпродажби, потъна под границата от 390 пункта.

SOFIX -1.08% до 387.52 пункта

BG-40 -0.05% до 113.06 пункта

BGREIT +0.29% до 41.31 пункта

BGTR-30 -0.84% до 297.68 пункта

 

13.00 часа

Оборотът на борсата прехвърли 5.1 милиона лева. Подхраниха го най-вече още уговорени сделки.

SOFIX -1.15% до 387.23 пункта

BG-40 -0.06% до 113.05 пункта

BGREIT +0.70% до 41.48 пункта

BGTR-30 -0.96% до 297.33 пункта

Продължават прехвърлянията на акции на Холдинг пътища. Собственика си смениха 64 809 лота на дружеството, като спадътв пазарната оценка се задълбочи до 12.60%.

От другите инфраструктурни компании засега се търгуват само дялове на Трейс груп холд, но при минимален спад в средната цена за брой.

Свилоза стана най-ликвидното дружество с общо прехвърлени 106 700 ценни книги. Спадът по позицията също се задълбочи – до 23.08%.

В последния един час се активизираха прехвърлянията с дялове на Албена, като дружеството се нареди сред малкото печеливши, с ръст в средната цена за лот от 1.31%.

Печалби записват още акциите на Албена инвест холдинг /3.28%/, Соларпро холдинг /15.27%/, Корпорация за технологии и иновации – Съединение /3.97%/, ЕМКА /5.14%/ и други.

Със понижения се движат акциите на Индустриален холдинг България /-2.19%/, Синергон холдинг /-2.78%/, Централна кооперативна банка /-2.44%/, Химимпорт /-1.14%/, Еврохолд /-3.22%/, Елхим Искра /-3.15%/, Биовет /-4.21%/ и други.

 

12.00 часа

Разпродажбите преобладават на борсата. Оборотът надвиши 3 милиона лева, благодарение на сделки с облигации на Българо-Американска кредитна банка и Ти Би Ай Кредит. Извън регулиран пазар се формираха над 235 хиляди лева оборот от сделки с акции на няколко компании.

SOFIX -0.76% до 388.78 пункта

BG-40 -0.11% до 112.99 пункта

BGREIT +1.51% до 41.81 пункта

BGTR-30 -0.56% до 298.52 пункта

Холдинг пътища измести Химко и стана най-ликвидната компания на пазара към този час, с прехвърлени 48 884 лота и спад в пазарната оценка от 11.97%, като стана и най-силно поевтиняващото дружество в състава на широкия индекс.

По позицията на Химко се изтъргуваха 42 055 дяла, като средната цена започна да се връща назад. Докато повишението в ранната сесия надвишаваше 22 на сто, в момента е 3.51%.

Акциите на Стара планина холд поевтиняха с 3.40% и събориха основния индекс. За понижението му съдействаха още книжата на Еврохолд /-2.78%/, Енемона /-2.48%/ и други.

Освен Холдинг пътища, поевтиняващите акции на Елхим Искра /-7.14%/, Билборд /-4.04%/ и други също натежаха на широкия индекс.

Само индексът на дружествата, инвестиращи в имоти, удържа ръста. Подкрепа му оказват акциите на Фонд за недвижими имоти България, които вече поскъпват с близо 9 на сто.

 

11.00 часа

Индексите продължават да се движат в различни посоки. Активността остава ниска, като оборотът достигна малко под 100 хиляди лева.

SOFIX -0.35% до 390.39 пункта

BG-40 +0.02% до 113.14 пункта

BGREIT +0.51% до 41.40 пункта

BGTR-30 -0.06% до 300.02 пункта

Най-ликвидното дружество към момента е Химко, с изтъргувани 37 000 лота. Повишението по позицията достигна близо 23%, като средната цена за брой се покачи до 0.066 лева.

В последния един час имаше засилени прехвърляния на малки обеми акции на Свилоза. Собственика си смениха общо 2 328 дяла на дружеството при спад в пазарната оценка от 19.23%.

Основният индекс премина в червения сектор. На бенчмарка натежака най-много книжата на Еврохолд, които понижиха цената си с 2.11%. За загубите му съдействаха още акциите на Монбат, Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка, които също се нареждат сред губещите позиции към този час.

Широкият индекс засега се държи в зелената граница, благодарение на покачването по позицията на Евро инс /над 5 на сто/. Слабият ръсто се подкрепя и от акциите на Фонд за недвижими имоти България, които продължиха да поскъпват. Средната цена се повиши с 3.13%.

С печалби към този час се движат акциите на Доверие Обединен холдинг /0.31%/, Спарки Елтос /0.84%/, Неохим /1.07%/ и други. Сред губещите се нареждат Монбат /-1.51%/, Топливо /-0.63%/, Благоевград – БТ /-6.25%/, Билборд /-4.04%/ и други.

 

10.00 часа

Индексите на борсата се установиха в различни посоки. Активността в ранната сесия е слаба, а оборотът - малко над 20 хиляди лева.

SOFIX +0.07% до 392.03 пункта

BG-40 -0.11% до 113 пункта

BGREIT +0.34% до 41.33 пункта

BGTR-30 -0.15% до 299.75 пункта

Акциите на Спарки АД – Русе регистрираха понижение от малко над 13 процента, а Биовет отписа близо 8 процента от пазарната си оценка.

Загуби записаха още дяловете на Софарма /-0.13%/, Топливо /-0.63%/ и други.

Без промяна в пазарната оценка засега са Холдинг пътища, Спарки Елтос, Унифарм и Албена.

С 25% повишение дяловете на Булгар Чех холдинг водят класацията на биковете към този час. Следват ги лотовете на Соларпро холдинг с покачване от 14.99%.

Сред печелившите се нареждат още книжата на Евро инс /5.07%/, Зърнени храни България /1.45%/, Фонд за недвижими имоти България /1.99%/, Арома /1.12%/ и други.

 

9.25 часа

Купувачи или продавачи ще надделеят в днешната борсова сесия – предстои да разберем. Вкарани са 6 840 текущи оферти.