Симулационната версия на Xetra Release 11 вече е достъпна на интернет страницата на Българската фондова борса /http://www.bse-sofia.bg/?page=XETRA/, заедно с ръководство за инсталиране и календар за работата на системата, съобщиха от оператора.

От БФБ припомнят, че реалната версия ще се въведе в експлоатация от 28 юни тази година и ще бъде направена достъпна за сваляне през уеб-страницата на борсата допълнително.

От оператора напомнят на всичкси борсови членове, че за да работят в симулационната и реалната среда, те следва да ги актуализират в съответствие с измененията в новата версия.

Във функционално отношение Xetra Release 11не води до промени спрямо съществуващата организация на пазарите на БФБ-София АД и правилата, въз основа на които се осъществява търговията, допълват от борсата.