Леко увеличение на оборотите се наблюдаваше през седмицата на БФБ. Индексите се колебаеха за посоката, а в сряда водещият SOFIX се доближи на по-малко от 5 пункта разстояние до ниво 400. На финала седмицата обаче негативните настроения се оказаха по-силни и резултатът от петте дни на търговия води до по-ниски нива за 3 от индексите.

SOFIX спадна с 2% до 389.11 пункта.
BG40 изгуби 1.92% до 110.91 пункта.
BGREIT се покачи с 0.73% до 40.59 пункта.
BGTR30 се понижи с 0.87% до 294.79 пункта.

Забележителен напредък имаше по позицията на Зърнени Храни България АД. Дружеството добави 8.62% върху стойността на книжата си до 0.630, а търговията по позицията му бе доста ликвидна.

С 4 стотинки повече струват вече акциите на Химимпорт АД, след като през седмицата инвеститорите гласуваха доверие на дружеството и бяха склонни да платят повече за негова акция. Така седмичното изменение в цената е от 1.66% до 2.440 лв. в последната сделка в петък.

През седмицата от дружеството обявиха, че е извършено конвертирането на още 33 хил. привилегировани акции в обикновени и така общият брой обикновени акции на дружеството възлиза на 150 610 450, а броят на привилегированите акции е 89 035 817 лота.

Най-коментираното дружеството на борсата напоследък, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, завърши седмицата негативно. Книжата му поевтиняха с 0.97% до 3.060 за лот при интерес включително и на ОТС-пазара. Причина за това е и фактът, че на 11 август дружеството се листна за търговия и на полския фондов пазар, от където набра 3.6 млн. лв.

Според статистиките на пазара New Connect на борсата във Варшава, българският АДСИЦ е завършил седмицата с ръст.

От събитийния поток през седмицата се открои петъчната новина, тиражирана от комисията за финансов надзор. Регулаторът обяви, че е отнел лиценза на варненския инвестиционен посредник ВИП – 7 АД, а причина за това е констатирано отклонение от нормативните изисквания. При проверка от КФН ас установили, че сумите по разплащателни сметки, които трябва да са в размер на 70% от текущите задължения на посредника, са в многократно по-малък размер и не отговарят на законовите изисквания.

За следващата седмица според корпоративния Календар ваканцията от Общи събрания на акционерите свършва с показа на извънредно събрание на акционерите в Агрия Груп Холдинг АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!