Нетна печалба в размер на 394 хил. лв. отчита за първото тримесечие на годината Билборд АД.

В сравнение със същия период на миналата година, когато размерът на чистата печалба е бил 270 хил. лв. , ръстът по този показател е 46 % , а печалбата на акция е 0.05 лв., показват консолидираните данни, предоставени на БФБ.

В същото време са нараснали и приходите от дейността. Към 31 март те възлизат на 5.641 млн. лв., а през Q1 на 2007 размерът на продажбите е бил 3.278 млн. лв.

По-високи са и отчетените разходи за дейността. За времето от януари до март Билборд АД е разходвало 4.893 млн. лв. към 3.278 млн. лв. за същия период на миналата година.

В първите минути на днешната сесия са изтъргувани 3 649 акции на дружеството, като цената се покачва с 3.05% до 11.50 лв. средна цена за лот.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.