Бивш мениджър на Формопласт АД е новият собственик на дружествата, разпродадени вчера от Еврохолд България АД. В корпоративно съобщение се посочва, че страна по сделката е Синтетика АД, зад което стои предприемачът Ивайло Стоянов.

На неофициален пазар на БФБ вчера бяха прехвърлени 3 123 623 акции от капитала на Етропал АД, притежание на Еврохолд България АД на обща стойност 6.5 милиона лева или 2.08 лева на акция.

Стойността на извършената сделка оценява 100% от акциите на Етропал АД на стойност 10.4 милиона лева.

Задълженията на компанията са в размер на 9.1 милиона лева или оценката на брутната стойност на дружеството заедно с размера на дълга е в размер на 19.5 милиона лева. За миналата година на консолидирано ниво дружеството е реализирало приходи от 13.2 милиона лева и печалба преди лиxви, данъци и амортизации в размер на 1.3 милиона лева, както и нетна печалба в размер на 262 хиляди лева.

Общо за дяловете си в трите производствени дружества (62.5% от Етропал АД, 49% от Пластхим-Т АД, 51% от Формопласт АД) холдингът получава 13.9 милиона лева. Общата стойност за 100% от акциите на трите компании надхвърля 25 милиона лева при кумулативен размер на нетната им печалба за 2009 в размер на 1.2 милиона лева.

В пакетната сделка е включена и продажбата на 100% от Евротест Контрол, 91% от дружеството Еврохотелс, притежаващо хотел в к.к. Боровец състоящ се от 70 стаи, както и Изток Плаза - собственик на част от имота на бул. „Г.М. Димитров” 16, където е разположена компанията Евротест Контрол. Общата стойност на продадените дружества извън производственото портфолио е в размер на 9.4 милиона лева. Компаниите не са реализирали положителни финансови резултати през последните години. С реализацията на сделката се цели продажбата на недвижими имоти, които не са свързани с пряката дейност на дъщерните подхолдинги.

След извършените сделки Еврохолд България ще консолидира трите подхолдинга Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Авто Юнион Груп, както и Еврофинанс и дружеството Еврохолд Имоти, притежаващо част от шоурумите на автомобилните компании.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!