Бизнесът предлага данъчна амнистия като мярка за излизането от 
финансовата и икономическа криза. Това е станало ясно на 
извънредно заседание на Консултативния съвет към Националната 
агенция по приходите /НАП/, което се е състояло вчера, съобщиха 
от НАП.
     В съвета участват най-големите работодателски и браншови 
организации в България, уточняват от агенцията. В извънредното 
заседание са участвали и представители на бизнеса, работещи в 
строителството, туризма, енергетиката, търговията с автомобили, 
застрахователния бизнес, хазарта, веригите хипермаркети или общо
 около 50 представители на най-значимите за икономиката на 
България отрасли. 
     На срещата е присъствал и вицепремиерът и финансов министър
 Симеон Дянков и изпълнителният директор на НАП Красимир 
Стефанов.  Освен данъчната амнистия за недекларираните доходи от
 законен бизнес, представителите на различните браншове са 
предложили да се въведе облагане с данък при източника за всички
 трансфери към офшорни зони. 
    Целта на разширения формат на срещата е била да се очертаят 
финансовите параметри на кризата и проблемите пред бизнеса в 
България. Участниците в Консултативния съвет са постигнали 
договореност до 5 май браншовите организации да подготвят 
прогнозни данни за приходите си до края на годината, респективно
 за данъчните и осигурителни задължения, който очакват да 
възникнат.  
    От НАП са представили статистическа информация за 
постъпленията в бюджета за първите 3 месеца. Приходите, събирани
 от агенцията, са намалели с 843 млн. лв. в сравнение с първото 
тримесечие на 2009 г. 115 000 нови безработни са се появили на 
пазара на труда за същия период, сочат още данните на НАП. 
Най-засегнатите от кризата отрасли са строителството, туризмът и
 добивната промишленост, са казали данъчните експерти. 

Бизнесът предлага данъчна амнистия като мярка за излизането от финансовата и икономическа криза. Това е станало ясно на извънредно заседание на Консултативния съвет към Националната агенция по приходите /НАП/, което се е състояло вчера, съобщиха от НАП.

В съвета участват най-големите работодателски и браншови организации в България, уточняват от агенцията. В извънредното заседание са участвали и представители на бизнеса, работещи в строителството, туризма, енергетиката, търговията с автомобили, застрахователния бизнес, хазарта, веригите хипермаркети или общо около 50 представители на най-значимите за икономиката на България отрасли.      На срещата е присъствал и вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков и изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.  

Освен данъчната амнистия за недекларираните доходи от законен бизнес, представителите на различните браншове са предложили да се въведе облагане с данък при източника за всички трансфери към офшорни зони.  

Целта на разширения формат на срещата е била да се очертаят финансовите параметри на кризата и проблемите пред бизнеса в България.

Участниците в Консултативния съвет са постигнали договореност до 5 май браншовите организации да подготвят прогнозни данни за приходите си до края на годината, респективно за данъчните и осигурителни задължения, който очакват да възникнат.

От НАП са представили статистическа информация за постъпленията в бюджета за първите 3 месеца.

Приходите, събирани от агенцията, са намалели с 843 млн. лв. в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. 115 000 нови безработни са се появили на пазара на труда за същия период, сочат още данните на НАП. Най-засегнатите от кризата отрасли са строителството, туризмът и добивната промишленост, са казали данъчните експерти.