Икономиката на Европейския съюз ще отчете ръст от 1.1% през настоящата година и 1.6% - през следващата, прогнозираха от BUSINESSEUROPE – Конфедерация на европейския бизнес по време на заседанието на Съвета на президентите на организацията, което се проведе на 10 и 11 юни в Мадрид, Испания, съобщиха от Българската стопанска камара /БСК/.

Според организацията, основна цел в еврообщността през следващите 5 години трябва да бъде удвояването на икономическия растеж и достигане на ръст от поне 2 процента.

Като основен дестабилизиращ европейската икономика фактор от BUSINESSEUROPE определят влошаването на публичните финанси.

Според конфедерацията, свиването на разходите при запазване на данъчната тежест пък е необходимото лекарство, за да се върне инвеститорското доверие.

Съветът на президентите, освен това, смята, че еврото е основен стълб на европейската интеграция, поради което те препоръчват прилагането на по-широк надзор на икономическите политики на страните от еврозоната, санкции при повторно нарушение на дисциплината, както и транспониране на правилата за дълга и дефицита в националните законодателства и реформи на фискалните институции.