Част от антикризисните мерки ще бъдат обсъдени в бюджетната комисия в парламента. Депутатите ще обсъдят промените в някои данъчни закони, чрез които ще се въведат данък „лукс" и облагането на печалбите от хазартни дейности. Това ще е първото разглеждане на част от пакета от 60 мерки срещу кризата в ресорните парламентарни комисии.

50 млн. лева допълнително трябва да влязат в държавната хазна чрез увеличаване на авансовите вноски за корпоративен данък на бизнеса от 1 на 1.1%. Промяната ще бъде записана в закона за корпоративното подоходно облагане. Там трябва да се разпишат и промените в облагането на застрахователния бранш.

Други 80 млн. лева пък трябва да влязат в бюджета от печалбите на късметлиите, участвали в хазартни игри. В закона за облагане на доходите на физическите лица ще бъде разписана 10%-на ставка върху паричните и предметните печалби.

В Закона за местните данъци и такси ще бъдат добавени текстовете за т.нар. данък „лукс". В бюджетите на общините трябва да попаднат 35 млн. лева, които ще бъдат набавени от двойното облагане на имоти с данъчна оценка над 300 000 лева и автомобили - над 70 000 лева.

Това са само част от мерките, които кабинетът прие, за да осигури 1,6 млрд. лева в бюджета. Тази сума е само с 200 млн. лева повече от дефицита през февруари, който е в размер на 1,4 млрд. лева.