Имотите с данъчна оценка под 1680 лева ще плащат данък „сгради”, реши бюджетната комисия в парламента на второ четене. В досегашните текстове на закона за местните данъци и такси тези имоти не се облагаха с данък, защото разходите по събирането на налозите надхвърляха ползата за хазната. Заради кризата депутатите решиха, че отпадането на необлагаемия минимум ще помогне на някои малки общини.

“Обслужването ще струва повече, отколкото са самите приходи“, подчерта Алиосман Имамов от ДПС.

“Погледнато макро може би ще се компенсират приходите и разходите, но тъй като става въпрос за 264 общини, голяма част от които са малки, с нисък коефициент и оттам ниска данъчна основа, оттам в някои общини има много на брой имоти, които отпадат под тази граница и от които не се получава данък”, каза председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ. 

“Преди две-три години ние този данък го разглеждахме тъкмо в обратната посока. Същата тази данъчна администрация ни обясняваше, че няма никакъв смисъл да се занимава с това упражнение, защото приходите по него, административното обслужване, административните разходи и така нататък го правят абсолютно безсмислен. Сега изведнъж си променяме мнението, без да имаме даже една цялостна оценка в чисто финансов план какви ще са плюсовете и минусите и една илюзорна представа, че видите ли малките общини ще получат някакви приходи“, каза Румен Овчаров от Коалиция за България.

“Господин Овчаров, вие сте прав и администрацията, когато го събираше данъка, правилно си обосноваваше собствените разходи по събирането на този данък с разходи и ползи. Сега обаче, когато го събират общините, всяка община конкретно за себе си преценява какви са й ползите от този данък и малките общини явно имат нужда от облагане на тези имоти“, обърна се към колегата си Менда Стоянова.

“Ще се стигне до случаи, че по малки задължения няма да се плащат лихвите, във времето ще се трупат през годините и ще трябва да плащаш повече лихви отколкото ти е главницата“, коментира Корман Исмаилов от ДПС.