Бюджетният дефицит на Франция е достигнал € 29.9 млрд. в края на февруари 2009 г., докато година по-рано дефицитът е бил € 22.7 млрд. Разликата идва от мерките за възстановяване на икономиката след настъпването на икономическата криза.

Нетните приходи на бюджета, пак към февруари 2009 г., са изчислени на € 31.1 млрд., което е годишно намаление от 22.4%. Година по-рано бюджетните приходи на Франция са достигнали € 40 млрд.

Междувременно с 24% намаляват и перспективите за наемане на нови работници през настоящата година.
През 2009 година само 16.9% от частните предприятия възнамеряват да наемат нови хора. Най-слабо засегнат от тази тенденция е хотелиерският сектор, където спадът на новите работни места е 8%. Фокус