Бюрокрацията и монополизацията на пазара в България карат огромен процент от предприемчиво мислещите хора да се въздържат от стартиране на бизнес в страната. Липсата на подкрепа от страна на правителството е също много силен аргумент срещу разгръщането на потенциала на предприемачите.

 

Това показват данни от проучване на Регус, извършено сред 26 хил. бизнес мениджъри от 90 страни, сред които и България.

 

Докато в международен план 74% от предприемачите посочват бюрокрацията като пречка, задушаваща инициативността им, за България това излиза като проблем номер едно с 98% от отговорите на участвалите в изследването.

 

Доминирането на пазара от големи корпорации е пречка пред 48% от бизнесмените по света. У нас това е отблъскващо за 81% от анкетираните предприемачи.

 

Значителна е и разликата по отношение на усещането за подкрепа от страна на правителството. Докато по света 61% са притеснени да започнат бизнес, защото смятат, че държавата няма да им помогне в кризисната ситуация, то у нас процентът на предприемачите, които са обезкуражени от липса на държавна подкрепа, е 89%.

 

Любопитно, според изследването, местните бизнесмени не се чувстват твърде ограничени от достъп до кредитиране. Ако за света трудностите при получаване на кредит спъват 76% от предприемачите, то у нас това се посочва като проблем при 68% от участвалите в изследването предприемачи.