Близо 120 милиона лева е приходът на Благоевград БТ за първите девет месеца от годината – става ясно в междинния доклад за дейността на компанията, публикуван от информационната система на БФБ. Спрямо продажбите за същия период на миналата година е отчетен ръст в размер на 9.7%.


Тююневата продукция, реализирана на българския пазар, възлиза на 26.6 млн. лева, а износът на тютюневи изделия е в обем на 87.35 млн. лева. С малко над 96 млн. лева разходи за периода, дружеството приключва първите девет месеца на годината със счетоводна печалба от 11 673 хиляди лева, от които след облагане с данъци остават 10.5 млн. лева.

 

Финансовият резултат на една акция е 3.88 лева печалба. Основните акционери на Благоевград БТ са Булгартабак Холдинг АД с 85.29% от капитала и J.P. Morgan Clearing Group с 5.02%.