От финансовия посредник КредитЦентър съобщиха, че заради по-високите лихви по кредитите, вследствие на покачването на лихвените нива, над 70% от изтеглилите вече кредити гражданите ще трябва да плащат по-високи месечни вноски от април. Най-сериозна ще бъде разликата при левовите задължения.

Ръстът е най-значим за старите клиенти, за някои от тях поредното повишение на лихвите ще бъде трето поред, уточняват от КредитЦентър. Разликата при някои заеми може да бъде минимална до 5 лв., но е възможно за някои от кредитополучателите увеличението да бъде в рамките на 50-120 лв.

При положение, че кредитополучателите продължават по навик да плащат старите вноски, то е напълно реално след известно време да се натрупа значителна наказателна лихва за просрочието, допълниха от посредника по повод увеличението на лихвите. От там препоръчват клиентите на банките да търсят начини за предоговаряне или рефинансиране на вече изтеглените кредити, като начин да облекчат бъдещите плащания.

При рефинансиране на изтеглен преди три години кредит в размер на 50 000 лв. ефективно кредитополучателят може да намали значително ефектът от повишените лихви с над 18 000 лв.

Единственият проблем при рефинансирането на изтеглените вече кредити е сложната и скъпа процедура, поясниха от КредитЦентър. Въпреки това от там очакват все повече клиенти да прибягват до рефинансиране на заемите за сметка на предоговарянето.