Българската народна банка пуска от утре сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване от серията „Съкровищата на България” на тема „Пегас от Вазово”. С нея продължава традицията да се отсичат монети с изобразени известни археологически находки, открити на територията на България.

Монетата е с номинална стойност 10 лева и е изработена е от сребро с проба 999/1000 с нанесено частично позлатяване върху вътрешния кръг от двете страни на монетата. Теглото на монетата е 20 грама и тираж 10 000 броя.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност. На обратната страна на е изобразен златният Пегас от съкровището, намерено в с. Вазово - Разградско. Околовръст над него е изписано „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу „ВАЗОВО”.

Цената, на която монетата ще се продава на касите на БНБ, е 54 лева.