Ако таванът на пенсиите падне 300 човека ще получават над 2000 лв., а има единични случаи, които биха вземали над 10 000 лв. Това коментира социалният министър Хасан Адемов пред bTV.

Според него, липсата на ограничения за най-високата пенсия ще да доведе до противоречие с останалите 600 000 души, които вземат минимални суми от по 150 лв.

По данни на НОИ през септември 53 189 българи са ощетени от тавана на пенсиите, който в момента е 770 лв.

По закон лимитът за размера на пенсиите трябва да отпадне от 1 януари 2014 г., но само за новоотпуснатите такива.

Експерти от Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система към социалното министерство обсъждат 10 варианта за решаване на проблема.

„Ще търсим най-справедливото и финансово изгодно решение”, обеща Адемов. Засега единственото, за което в Консултативния съвет има единодушие е увеличение на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 2400 лв. от догодина.

Таванът на пенсиите представлява 35% от максималния осигурителен доход. Така, дори таванът да не бъде премахнат най-високата пенсия ще нарасне до 840 лв.

Сред обсъжданите варианти са повишение на тавана, като процент от осигурителния доход, обвързването на размера на максималната с минималната пенсия в съотношение 1 към 6 или въвеждане на швейцарското правило за индексиране на пенсиите според инфлацията.

Най-скъпият за държавата вариант би бил премахване на тавана за всички пенсии, което ще доведе до нарастване на разходите на НОИ със 125 млн. лв.