В края на миналата седмица отново се появиха коментари, че сделката за 71 % от Кремиковци АД е на финалната права. Двамата останали кандидат-инвеститори – Лакшми Митал и Константин Жеваго се надпреварваха да хвалят офертите си пред медиите и министъра на икономиката. Последната дума обаче ще е на държателите на облигации по отпуснатия на Глобъл Стийл Холдинг заем от 325 млн. евро, който в края на март стана изискуем заради неплащането на месечните вноски и смяната на собствеността. Как изглежда с днешна дата ситуацията около металургичното ни предприятие – представяме ви гледната точка на Анжело Москов, представител на един от облигационерите QVT Fund.

- За пореден път миналата седмица имаше коментари от различни страни по бъдещата сделка за 71% от Кремиковци АД, че тя ще бъде финализирана в близките дни. Такива уверения имаше на няколко пъти през последните месеци. Какви са шансовете това най-сетне да се случи?

- Тук не става въпрос за толкова проста сделка за 71% от компанията Сделката е по-сложна и доста комплексна – тя изисква изплащане на пари на кредитори от всички класове. Нещата не са изяснени, защото има много параметри. От там идва сложността. Има два елемента – кой колко пари получава в зависимост дали държи акции или облигации. Икономическите цифри сами по себе си малко или много общо взето са договорени. Става дума за съглашения в писмен вид, които имат много технически условия, зависещи от някои процеси в България, включително и в съда. Тук е въпрос предимно на адвокатско договаряне. По-голямата част от времето се използва тези договаряния да се изчистят, защото те трябва да определят икономическата стойност на това кой колко получава.

- В момента можем ли да кажем кой колко от облигациите по заема от 325 млн. евро държи, защото в края на седмицата от Ворскла Стийл на Жеваго обявиха, че техни са 30% от книжата?

- Ще ви кажа следното, от което всеки може да си направи изводите. Когато министърът на икономиката Петър Димитров поиска от официалните облигационери да подпишат декларация какъв дял държи всяка от институциите, ние го направихме с извадка от Euroclear в писмен вид. По същата логика, доколкото знаем, Константин Жеваго не е представил подобно нещо. И дори ние самите поискахме от него, но не стана. От там нататък всичко е спекулация. Но тъй като това не е борса, на която се регистрират всички държатели на облигациите, ако държавата има желание, може да поиска официално информация от Euroclear. От техническа гледна точка обаче е малко трудно да се повярва, че може да се изкупи такъв размер, защото комитетът на облигационерите държи 51%. Това означава, че около 48% само са навън, така че да се изкупят 30% означава да се изкупи 90% от търгуваемия обем. Понеже нашият дял от облигации е замразени, защото тече процедура по изискване на плащане. Така че има нещо несъответстващо.

- Започнахте ли процедурата по официално изискване на незабавното плащане на заема заради пропуснатите месечни вноски от собственика на Кремиковци АД?

- На 23 март Low Debenture, който е попечител на облигациите, изпрати съобщение на издателя на облигациите Глобъл Стийл Холдинг България, че облигациите стават платими моментално. За да се изпълни гаранцията на заема, се изважда съдебно решение в Англия и после в Люксембург, с което на Кремиковци АД се нарежда да изплати като гарант този заем. Досега сумата не е платена и остава само съдебното решение. То отнема около месец, но е изпълнимо в цяла Европа. Ако сумата не бъде платена, всички авоари на компанията, които са заложени, може да бъдат отнети.

- Нямате ли притеснения за това като се има предвид, че собственикът дори месечните вноски пропусна да плати?

- Притеснения имаме, естествено. Ние не очакваме, че те имат средства да платят заема, но без да се мине през тази процедура, не можем да имаме официално искане в българските съдилища.

- След като останалите кандидати за Кремиковци отпаднаха очевидно двубоят е Митал-Жеваго. Накъде натежават везните в момента?

- Не мога директно да коментирам числата в офертите. Но като цяло на нас ни се стори, че офертата на Арселор Митал е доста по-значима, става въпрос за много по-значими суми и по-сериозни намерения. Жеваго беше представил една първоначално оферта, но не последва по-сериозна, така че ние не можахме да разберем всъщност след предложението на Митал какъв е отговорът на Жеваго. Така че към момента везните тежат в полза на Митал.