За да се справи с нарастващата безработица, правителството разработи специален план за осигуряване на работа на около 38 000 българи. Заради кризата планът ще бъде реализиран с три пъти по-малко пари в сравнение с миналата година, което означава, че основните програми са със значително намален капацитет, а някои от тях са изцяло премахнати. За сметка на това правителството разчита на европейската програма „Развитие на човешките ресурси ”, особено за обучение и квалификация на работната сила у нас. Основна цел на тазгодишния план по заетостта е задържане на безработицата до ниво от 11.4% и повишаване на заетостта при младежите, хората с увреждания и безработните.

Ако през 2009 година правителството разполагаше със 190 млн. лв., за да подпомогне развитието на трудовия пазар у нас, през тази година управляващите са се ограничили на 65 млн. лв. Това е причината националните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост” и за асистенти на хората с увреждания да са с намален капацитет, а програмата „Възстановяване и опазване на българската гора”, която осигуряваше работа на хиляди хора, е изцяло премахната. По същата причина вместо една година държавата ще субсидира работните места по различни програми в продължение на шест месеца. Задържането на заетостта ще се осъществява с помощта на две мерки, обясни за Дарик Елка Димитрова, директор на дирекция „Пазар на труда” в социалното министерство.

Осигуряване на компенсации за хора, които са преминали на непълно работно време в размер на 120 лв. на месец за период от четири месеца, а другото е осигуряване на обучение на заетите лица чрез ваучери, това е операция „Адаптивност” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, където хората, наети на непълно работно време, могат да се квалифицират допълнително и за тази цел да получават и стипендия за обучението, каза Димитрова.

Около 42000 българи ще могат да участват в програмата „Адаптивност”, ако са преминали на половин работен ден. В останалите четири часа от деня те ще се обучават и ще получават месечна стипендия от 176 лв. в продължение на не повече от шест месеца.

Популярната програма в подкрепа на майчинството остава да действа да началото на март. В момента по нея работят около 2000 души в пенсионна възраст, които се грижат за внучетата си и получават от държавата минималната работна заплата. През март стартира продължението на тази програма, но с европейско финансиране и наименование „Отново на работа”, разказа Елка Димитрова. Тя е с много големи възможности, освен това е за родители, които са на трудово и служебно правоотношение, и самонаети, но тук трябва да отбележа, че детегледачката или детегледачът трябва да бъде безработно лице в трудоспособна възраст, допълни тя. Програмата ще даде работа на повече от 8000 детегледачи, но този път кандидатите трябва да бъдат в предпенсионна възраст, тъй като при тях е особено трудно намирането на работа.

През тази година започват и няколко нови програми, насочени предимно към младежите до 29 години и хората, излежаващи присъди, на които им предстои скорошно освобождаване.

По тези проекти имаме предвидено обучение, професионално ориентиране и заетост в реалната икономика на реални работни места, където младежите след тези обучения могат да намерят реализация за това, което са научили, каза Елка Димитрова. Според нея най-важно при започването на обучение е преценката дали съответната професия се търси на пазара в този момент.

Всеки безработен или зает ще има право на два ваучера: единият за квалификация по някаква професия и един за ключови компетенции – чужд език, компютърна грамотност, комуникативност и други. Съответният човек трябва да цени тези два ваучера и да си помисли добре – като ги използва, да го направи за нещо, което ще повиши неговата конкурентноспособност на пазара на труда и ще му помогне да бъде по-търсен и да може да си намери работа дори по време на криза, а още повече пък след края на кризата, каза Димитрова.