Заводски строежи АД- Перник е отписано от публичния регистър с решение на Комисията за финансов надзор, съобщи Българска фондова борса- София.

Считано от днес /20 ноември/ търговията с акции, издадени от компанията, е временно прекратена.

Основание за отписването от регистъра на публичните дружества и емитентите на ценни книжа е отправено търгово предложение от мажоритарния собственик на Заводски строежи АД- Софстрой АД, която притежава близо 97% от капитала на пернишкото дружество.