Ръководството на Българската фондова борса стартира серия от работни срещи с брокерите, които търгуват на борсата. Първата среща е проведена вчера /9 април/. Целта на срещите е да се обсъдят най-често констатираните нарушения, пропуски и грешки в хода на проверките, осъществявани от дирекция „Надзор” на борсата.

Според борсата по този начин ще се постигне превантивност по отношение на потенциални възможности за грешки и ще се осигури по-висока степен на спазване на правилата за търговия, респективно защита интересите на инвеститорите.

Срещите ще продължат, докато не се обсъдят въпросите в всички борсови членове.