Днес ще стане ясно какви са мерките, които Брюксел предлага за укротяване на спекулантите, които търгуват с най-чувствителните стоки на международните деривативни пазари. Ще бъдат внесени промени в директивата за пазарите на финансови инструменти (Markets in Financial Instruments Directive), позната като Mifid, които да укротят апетитите за бързи печалби, довели до катастрофа на борсите през 2010 година.

Според запознати, мерките ще включват  ограничаване на броя на позициите, които трейдърите могат да заемат, купувайки или продавайки фючърсни контракти. Подобна мярка е въведена във Франция с цел да се ограничи влиянието върху цените на ключови стоки като пшеница, кафе, злато.

Възможно е регулаторната институция в Европейския съюз да затвори възможността за договорени сделки на ОТС- пазарите и да принуди инвеститорите да търгуват на официалните сегменти, като сделките им минават по съответния ред през клирингови къщи. Това също е начин за редуциране на рискове.

За четирите години на съществуването си Mifid конституира работата на няколко нови борсови платформи в Европа, като Chi-X Europe. В новата си фаза директивата ще постави акцент върху търгуваните инструменти като акции, облигации и суровини. Guardian