За 21 процента съкращения в общините с актуализацията в бюджета, предупредиха от БСП, които разполагали с мотивите към проекта на кабинета. Според Димчо Михалевски управляващите правят подбор на общините при осигуряването на финансирането им. Ето какво каза той по темата:

Какво предлага правителството? Намаляваме със 138 млн. общата държавна субсидия към българските общини. Ударът върху културните учреждения, читалищата, социалното подпомагане от гледна точка на медицинските сестри, които се разположиха в различните училища, ще доведе до 4600 нови безработни, от общо 26000 работни места в българските общини. Това, уважаеми дами и господа, представлява 21 процента съкращение. Добре си спомняте в миналото, когато политически бяхме обвинявани, че не сме лансирали еднакво общините, тоест имало е политически подбор.

Давали сме много примери, че такъв подбор по отношение на осигуряване на финансиране никога не е имало по времето на предходното управление. Ще ви дам няколко числа. Съкращаването на бройките, което в момента ще бъде наложено в българските общини в проекта на закона за изменение на държавния бюджет е следното: в общините Бургас, Добрич, Столична и Ямбол това съкращение е със 17 процента, а в общините Тунджа и Смолян е 25 на сто, в Добричка, Генерал Тошево, Момчилград и Невестино е между 31 и 35 процента. Сами разбирате кой подбира и класифицира по политически признак българските общини.