Прогнозната цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за третото тримесечие на 2015 година е 489 лв. за 1000 кубически метра, без акциз и ДДС.

Това е намаление с 34.62 лв. или 6.61% в сравнение с прилаганата през второто тримесечие на годината цена.

От дружеството обясняват, че исканото понижение се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на горивото от Русия.

За сравнение средната цена, на която "Газпром" доставя природен газ за Европейския съюз беше около 510 лв. през първото тримесечие и по прогнози на руската компания ще е 425 лв. за цялата година.

Тези очаквания обаче се базират на средни цени на петрола сорт Брент от 55 долара за барел.

Но днес фючърсите с краткосрочна доставка на суровината се търгуват в Лондон за 65 долара за барел.