Булгартабак холдинг АД да бъде изваден от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България, предвиждат предлаганите от правителството предложения за промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. С друго решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да
отмени приетата през 2003 г. стратегия за приватизация на дружеството както по-рано DarikFinance съобщи.

От правителството се мотивират, че основните точки, заложени в стратегията, са загубили актуалността си, а изискванията за стратегически инвеститори до голяма степен са неприложими. От друга страна, конкуренцията от чуждестранните производители на тютюневи изделия на българския пазар се засилва и всичко това налага да се вземат бързи, адекватни и гъвкави решения за преструктурирането на сектора.

В списъка с дружества от значение за националната сигурност обаче се вкарват Български енергиен холдинг ЕАД, Сертификация и изпитване ЕАД, Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки ЕООД и БИЦ Екомедбио ЕАД.