На 4 декември 2007 г. Съветът на директорите на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ е взел решение за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството. Това стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на борсата.

Имотът е апартамент, разположена на втори етаж на жилищна сграда. Общата застроена площ е от 78.49 кв.м. с включени 1.92% идеални части от общите части на сградата.

Цената, по която ще бъде извършена продажбата, е 83 хил. евро /с ДДС/.

Сделката се извършва във връзка и при осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета му на дейност, се казва още в съобщението.


Купувачът и посоченото от него лице, както и посредникът по сделката, не са нито заинтересувани, нито свързани с Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ.