Слабата защита на собствеността спъва развитието на България, Това показва международният индекс "Право на собственост" за 2013 г., в който страната ни се нарежда едва на 58 място.

Проучването International Property Rights Index отчита защитата на интелектуална и физическа собственост в 131 държави по света, представляващи 98% от световния БВП и 93% от населението.

Данните бяха изнесени от Института за пазарна икономика. Индексът изследва защитата на правото на собственост по света, анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост.

Финландия продължава да води класирането за седма поредна година с резултат 8.6 от максималните 10 точки. На дъното на класацията отново е Йемен с 3.1 точки. Резултатът на България е 5.4 точки. Толкова има получават и Турция, Индия, Гана, Китай, Гърция. А Румъния е оценена с 5.3 точки.

Въпреки слабото повишаването на резултата на България спрямо миналогодишното издание на индекса, за последните пет години страната отбелязва застой заради липсата на значими реформи в посока по-добра защита на правото на собственост, отчита ИПИ.

По показателя, измерващ правната и политическата среда, резултатът на България остава на същото равнище. Слабото представяне на страната се дължи основно на ниските оценки за независимост на съдебната система и върховенството на закона.

Представянето на България не е изненадващо и заради широкоразпространената корупция, особено по високите етажи на властта.

България традиционно показва най-добри резултати по показателя "Право на физическа собственост". Подобрението в тази категория спрямо миналогодишното представяне е вследствие на слабото подобрение на оценките за регистрацията на собственост и достъпа до заеми за придобиване на собственост. Въпреки това защитата на правото на физическа собственост не отбелязва значим ръст.

Слабо се повишава и защитата на правото на интелектуална собственост в страната. В България все още липсва ефективна патентна защита, а пиратството на авторското право е широко разпространено.

Индексът има голямо икономическо значение, като защитата на правото на собственост е една от отличителните разлики между бедните и богатите страни. Изследването разкрива, че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-бърз номинален ратеж на икономиката. Разликата в БВП на глава от населението между първенците и тези в дъното е близо 7 пъти – съответно 38 000 долара БВП на човек от населението за първите 20% от класацията и 5 500 долара БВП на глава от населението за последните 20%.