Новото българско правителство продължава икономическата и финансова политика на предходното, заявиха от главна дирекция ЕКОФИН на семинар в София. Според Европейската комисия България няма да отбележи ръст на икономиката през цялата 2010 г., но през 2011 г. ръстът на БВП ще бъде по-висок от средния за ЕС.

Българският бюджет за 2010 г. има известна приемственост с предходния, смятат експертите от Брюксел, като според тях – не се виждат сериозни промени в политиката на новия кабинет. Дефицитът по текущата сметка ще падне от сегашните 23 % от БВП догодина на 10 на сто, смятат от ЕК. Според тях – страната ни е успяла да избегне най-лошия вариант на икономическата криза. Експертите препоръчаха България да подобри инвестициите в инфраструктурата и туризма.