През декември цените на производител в индустрията са се покачили с 0.1% в еврозоната и са останали без промяна в Европейския съюз, съобщи Евростат. През ноември и в еврозоната, и в ЕС имаше увеличение от по 0.2%.

На годишна база индексът на цените на производител в промишлеността през декември 2009 г. се понижава с 2.9% в еврозоната и с 1.7% в Европейския съюз.

Месечни промени

През декември 2009 г., в сравнение с ноември цените на производител в цялата промишленост, с изключение на енергийния сектор, остават стабилни в еврозоната и се повишават с 0.1% в ЕС27. Цените в енергийния сектор падат и в еврозоната, и в ЕС съответно с 0.2% и с 0.7%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-висок ръст на общия индекс на цените на производител има България (+0.9%) следват Швеция (0.8%), Литва (0.6%) и Латвия (0.5%). Най-големите спадове са в Малта (-0.7%) и Дания (-0.6%).

Годишни промени

През декември 2009 г. на годишна база цените в промишлеността, без енергийния сектор, падат с 2.3% в еврозоната и с 1.7% в ЕС27. Цените в енергийния сектор са намалели с 5.6% в зоната и с 2.6% в Европейския съюз.
Сред страните членки на ЕС, за които има налични данни, най-големите спадове на общия индекс на цените на производител са в Латвия (-10.1%), Малта (-8.8%), Литва (-5.6%), Холандия (-5.5%), Германия ( -5.2%) и Словакия (-5.1%). Най-големите увеличения са в Гърция (4.5%), Румъния (3.6%) и във Великобритания (3.2%).