Българин спечели световна награда за "Най-добра дипломна работа по икономика". Борис Георгиев е магистър в университета в Орхус в Дания. Това е второто участие на младежа в престижния конкурс на Световната икономическа асоциация. Миналата година той спечели второто място.

Борис е последна година магистър в специалност международно икономическо консултиране. Отличен е за работа върху оптимизирането на финансово портфолио.

"Основната тема на статията е как даден инвеститор или дори инвестиционна компания да оптимизира по най-добър начин своите инвестиции. С други думи как да успее да реазлизира максимална възвращаемост, съобразявайки се с различни ограничения и критерии" - обясни Борис Георгиев, магистър в университета в Орхус.

"В едно общество има хора, които са склонни да поемат високи рискове с евентуалната облага от по-голяма възвращаемост. Има и такива, които са по-предпазливи, и не биха искали да предприемат голям риск" - казва още Георгиев.

"Как може да се диверсифицира портфолиото така, че да бъде оптимално. Тоест това се разбира под оптимално, когато човек е успял за единица ниво риск, или да го наречем стандартно отклонение да "изцеди" най-голямата възможна възвращаемост" - уточнява младежът.

Според Борис Георгиев на образованието не се набляга в националната стратегия на България.

"В България би било много добра идея образованието да стане национална ценност" - категоричен е носителят на наградата "Най-добра дипломна работа по икономика".

Борис споделя още, че българите се реализират изключително добре, но в чужбина.