Оборотът в търговията на дребно в България намалява през април за трети пореден месец, НСИ отчита спад с 0.2%, след понижения съответно с 0.4 и 1.3% през февруари и март.

 

Въпреки това, подкрепен от продължителния период на покачване, оборотът се увеличава с 2.4% на годишна база.

 

Данните показват увеличение с 0.9% на оборотите спрямо предходния месец в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита.

 

В същото време има спад с 2.0% на оборота в търговията с автомобилни горива и смазочни материали, който се дължи на по-ниските цени на горивата. С 1.3% се свиват се и оборотите на търговците на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.

 

През април 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. оборотът нараства по-значително в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18.0%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 14.1%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 4.3%.

 

Данните като цяло показват, че вътрешният пазар продължава да се възстановява от кризата, въпреки спада на оборота през април. Понижението е нещо нормално след толкова продължителен период на растеж. Но въпреки продължилия близо година ръст в сектора, оборотът в търговията на дребно остава с 10% под историческите върхове от 2008 г.