Едно от най-честите притеснения на клиентите - особено когато теглят кредит за по-голяма сума и по-дълъг срок от време е, че вноската може да се промени с годините.

Затова съветваме клиентите да се информират добре и да не правят избор само на базата на лихвения процент, реклама или препоръка. Годишният лихвен процент, фиксираната лихва за целия период на кредита и добрата комбинация от допълнителни продукти и защита са важни параметри, които не трябва да бъдат пренебрегвани, коментира Кохариг Паносян, ръководител екип „Продукти за Индивидуални клиенти” в Сосиете Женерал Експресбанк.

Най-често ползващите потребителски кредит се спират на оферта, предложена от банката, в която получават своята работна заплата, показва съвместно проучване на MoitePari.bg и Сосиете Женерал Експресбанк.

Мнозинството от българите - 63%, понастоящем ползват потребителски кредит, а 37% все още не ползват такъв продукт. Основната причина, която изтъкват неползващите кредит е нежеланието им да задлъжняват.

Най-често срещаната месечна вноска е в интервала между 150-200 лв., като най-голям е делът на тези, при които месечните погашения не съставляват повече от 10 – 20% от месечния доход на кредитополучателя.

Най-често целта на изтегления кредит е свързана с ремонт и обзавеждане. Следват покриване на текущи разходи, покупка на имот без ипотека и покупка на автомобил.

Учудващо е, че годишният процент на разходите - ГПР, като показател е пренебрегван от голяма част от ползващите потребителски кредит. Най-голям дял от отговорилите (20%) споделят, че не знаят какъв е техния ГПР и само 14% от ползващите кредит отговарят, че той е бил водещ фактор при техния избор.

Макар неползващите потребителски кредит да нямат опит към момента с такъв продукт, познанията им за него са на добро ниво. Тези потенциални клиенти на банките добре разграничават потребителския кредит от останалите форми на потребителско кредитиране – бърз кредит и кредитна карта. Те имат правилна преценка, че банковият потребителски кредит се характеризира с по-висок максимален размер, лихвите са по-изгодни в резултат на което и ГПР не е много високо.

Ползването на няколко кредита, обаче, понякога създава неудобства и желанията за обединяването на всички задължения в едно стават все по-чести.

Макар защитата от различни рискове често да остава на заден план, необходимостта от такава все повече се осъзнава. За защита от неблагоприятни събития ползващите потребителски кредит най-често разчитат на застраховка „Живот“ (67% от далите отговор на въпрос дали имат такава застраховка).