Български пощи ЕАД ще емитират облигации за 15 млн. евро, които ще могат да се търгуват на Българска фондова борса. Емисията ще се появи през февруари догодина, а падежът й е 08.02.2016 година.

Броят на облигациите ще бъде 15 хил. лота с номинал 1 000 евро за лот.

Инструментите ще носят доходност, изчислена на база 3-месечният Euribor + 3.63% годишно. Притежателите на облигации ще получават лихвеното си плащане на три месеца.

Комисията за финасов надзор е одобрила проспекта и е вписала пощите в публичния регистър.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!