И двете компании  - AIG България Животозастраховтелно Дружество АД и AIG България Застрахователно ЕAД са български юридически лица, с отделна капитализация от компанията-собственик. Това съобщават до медиите от двете компании след като в понеделник AIG Inc. в САЩ обяви фалит.

 

От двете български дружества уверяват, че имат добри резултати, които в някои случаи надхвърлят очакванията на пазара по отношение на финансовата стабилност.

Застрахователните полици, издадени от AIG България Животозастраховтелно Дружество АД и AIG България Застрахователно ЕAД, са задължение на българските дружества, които имат отделни застрахователни резерви в България и във връзка с това интересите на застрахованите лица и компании са защитени и гарантирани, тъй като тези задължения не са задължения на AIG Inc (холдинговата структура на компаниите от групата), уточняват от там.

 

По отношение на събитията около AIG Inc., ние смятаме, че след намесата на Федералния Резерв и на правителството на САЩ, които предоставиха кредитна линия в размер на 85 милиарда долара обезпечени с 79.9% от акциите на компанията, краткосрочното затруднение по отношение на ликвидността е овладяно. Инвестицията на Федералния Резерв е значителен вот на доверие по отношение бъдещето на AIG Inc., коментират от двете български компании.