ЦБА асет мениджмънт АД, верига за бързооборотни стоки, стъпи официално на пазара в София, след като вчера откри първия си магазин. Хипермаркетът се намира в кв. "Свобода", а търговската му площ е 1400 кв.м. Инвестицията е в размер на 2 млн. лв.

ЦБА асет мениджмънт АД води преговори за няколко магазина в столицата. Очаква се скоро да бъде финализирана и сделката за покупката на варненската верига Бурлекс 104. Договорът за придобиване беше подписан в началото на февруари, но сделката не е приключена окончателно.

През миналата година ЦБА Асет мениджмънт направи първично публично предлагане / IPO /. Компанията увеличи капитала си от 16 300 000 лв. на 20 200 000 лева, с емисия от 3.9 млн. нови акции, която при определената емисионна цена от 3.70 лв. за брой, беше презаписана близо два пъти. От края на януари акциите на ЦБА Асет мениджмънт се търгуват на Българската фондова борса.

Ивайло Маринов, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ЦБА Асет мениджмънт АД, разказа пред DarikFinance.bg как се развива компанията от IPO-то до момента.

Ако мога да перифразирам една древна китайска мъдрост, че „и най-дългият път започва с малки крачки”. Преди няколко години започнахме с малки крачки, а сега се движим с големи подскоци. Надявам се, че скоро ще се затичаме. Развиваме се доста агресивно. В средата на миналата година, когато бяхме пред осъществяване на публичното предлагане, разполагахме с 3 900 кв.м. чисти търговски площи. Надявам се, че към средата на тази година, след финализирането на сделката с Бурлекс 104 и откриването на големите ни магазини, търговската ни площ ще бъде 16 500 кв. м. Това е доста сериозен ръст и се надявам скоро да се отрази на приходната и разходната част във финансовите ни отчети.

Колко от събраните от IPO-то средства вече са инвестирани?

Доста активно инвестираме парите, които набрахме от IPO-то. Една част от тези средства бяха инвестирани още с приключването му. Направихме увеличение на капитала на дъщерните дружества. Януари месец придобихме четири нови магазина в Търговище, които заработиха към ЦБА Русе. Миналият четвъртък открихме хипермаркет в Търговския парк във Велико Търново. Сега откриваме магазин в София. Предстои ни до няколко седмици да открием и магазин в Габрово. Сключили сме и предварителен договор с Бурлекс 104. Една сериозна част от сумата ще бъде инвестирана в тази сделка. Компанията е доста голяма. Скоро ще се нуждаем от заемно финансиране.

Обмисляте ли издаване на нова емисия, за да осигурите средства за проектите си или ще търсите други начини на финансиране?

В краткосрочен план по скоро не. В момента ситуацията на пазара не е от най-благоприятните за капиталово финансиране и за използване на възможностите на капиталовия пазар. За финализиране на сделката с Бурлекс вече сме договорили банкова кредитиране. Смятам, че на този етап това ще ни бъде достатъчно, за да ни подсигури развитието, което ни предстои.

Трудно ли е да си публично дружество?

Не мисля. Няколко пъти съм казвал, че да си публично дружество е начин на мислене. В момента, в който си промениш мисленето, вече не е трудно. Много неща при нас се промениха и то в положителна посока. С един магазин е по-лесно, отколкото с двадесет. Ние искаме да се развиваме и затова следваме добрите практики на големите европейски компании, които в един момент стават публични.

Притеснява ли ви случващото се на борсата – силният спад, който наблюдаваме от края на миналата година?

Не мога да кажа, че се радваме. Всички, които са свързани с финансовите пазари, не само в България, следят с тревога събитията, които се случват на фона на световната ипотечна криза. Мисля, че България няма пряко да бъде засегната и няма фундамент, като изключим излизането на чуждите капитали до този момент от фондовата ни борса. Икономиката ни се развива доста стабилно, ръстовете са много добри, безработицата намалява, най-добрите публични компании отчитат много добри финансови показатели и ръстове в приходите.

Колко пострадаха акциите ви от спада на борсата?

До този момент цената се колебае близо до цената от IPO-то. Разчетите ни преди публичното предлагане предвиждаха друго, но на пазара нещата се промениха – оценки, съпоставимост. Виждаме, че някои от най-ликвидните дружества се търгуват пъти под най-високите им цени от октомври.

За нас това, че цената на книжата ни е около тази от IPO-то, е успех и считаме, че разкривайки потенциала на компанията и плановете, които вече са реалност, цената на акциите ни ще върви нагоре.

Как виждате развитието на капиталовия пазар до края на годината?

Това зависи много от развитието на международните финансови пазари, тъй като ние сме с много тясна корелация. Лично аз се надявам, че ще се възстанови и то колкото се може по-бързо. В икономиката нищо не се е променило и няма фундамент да не вървим напред, освен психологическите нагласи, които не са без значение.

Мислили ли сте да се листвате на чужда борса?

Да, мислили сме. При подготвянето на IPO-то сме говорили за близостта ни с румънския и с македонския пазар. Но в краткосрочен и средносрочен етап мислим да обхванем достатъчно националния ни пазар, а после да направим оценка за излизането ни навън.