Спад на цените на жилищата в София и Пловдив със съответно 16 и 17 на сто през третото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2008-а. отчита индексът „Райфайзен Имоти” на едноименната компания. Индексът отчита реалните движения на продажните цени на недвижимите имоти в страната. Той може да показва съотношенията на средните пазарни цени на недвижимите имоти за избрани периоди от време, динамиката на ценовите равнища по региони или по видове имоти – жилищни, търговски, офис-площи и други, твърдят от компанията.

Индексът е предназначен да отговори на търсенето на информация за движението на реалните пазарни цени, на които се сключват сделки за имоти, от страна на финансови институции, инвеститори, предприемачи и на обикновените хора. В основата на индекса са залегнали данни за реално сключени сделки по продажна цена в различните пазарни сегменти, като се използват изследвания на компанията, официални данни на Националния статистически институт, Националното сдружение „Недвижими имоти” и други източници на пазарна информация.

Нивото на индекса за третото тримесечие на 2009 година от 127 пункта показва, че средните пазарни цени, на които се реализират сделки на жилищата в София са спаднали с 16 на сто спрямо третото тримесечие на 2008г., когато индексът е 152 пункта. За столицата, индексът обобщава движението на средните цени за различните райони и типове жилищни имоти. Средните продажни цени към третото тримесечие на тази година са на нивата от края на 2007 г. и началото на 2008 г., като те са достигнали своя връх през третото тримесечие на 2008 г.

През третото тримесечие на 200 9г. индексът на средните цени в нежилищния сектор (офиси, търговски площи, складове, магазини) в столицата е 111 пункта, като това представлява годишен спад от 26 на сто (38 пункта), като средните пазарни цени на офисите и търговските площи са достигнали най-високите си нива през четвъртото тримесечие на 2008г.

В Пловдив средните пазарни цени на продажба на жилищните имоти към третото тримесечие на настоящата година са намалели със 17 на сто или 28 пункта спрямо същия период на миналата година. Към момента в Пловдив средните цени също са близки до нивата от края на 2007 г. и началото на 2008 г., като те са достигнали своя връх отново през третото тримесечие на 2008 г.