Да се инвестира част от Сребърния фонд в акции на борсата, както и да се предоставят средства от фискалния резерв на правителството на Българската банка за развитие /бивша Насърчителната банка/ за борсови инвестиции. За тези мерки настояха от ДСБ във връзка с подобряване на финансовото състояние на пенсионни фондове.

Председателят на партията Иван Костов припомни, че поради срива на Българската фондова борса пенсионните фондове са загубили средно 21.4% от стойността на дяловете си.

От опозицията предлагат още парламентът да приеме законодателни мерки за защита на малките акционери чрез обратно изкупуване или изплащане на дивиденти.