Първата сесия за седмицата на Българска фондова борса стартира със сериозни загуби за индексите. Оборотът за деня е 868 334 лв., от които 793 293 лв. от търговия с акции.

SOFIX   -4.27% до 265.34 пункта

BG-40   -4.19% до 86.90 пункта

BGREIT  -2.31% до 38.90 пункта

BGTR30  -3.67% до 196.99 пункта

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е най-ликвидното дружество за деня. По позицията му бяха прехвърлени 47 750 ценни книги, което смъкна средната цена с 2.37% до 0.75 лв. за лот. Сред другите най-ликвидни компанни за деня с над 15 000 прехбърлени акции се наредиха Агро Финанс АДСИЦ /-2.86%/, ЗД Евро инс АД /-8.55%/, Билборд АД /-3.77%/, Химимпорт АД /-6.87%/ и Първа Инвестиционна Банка АД /-1.92%/.

Корпорация Унимаш АД изтри цели 45.34% от стойността си до 0.21 лв. средно за лот при изтъргувани 1 000 ценни книжа.

В червено са още дяловете на Индустриален Холдинг България АД /-9.71%/, Оргахим АД /-8.16%/, Фазерлес АД /-11.11%/ и Енемона АД /-4.41%/.

Инфраструктурните компании не бяха подминати от мечките. Трейс груп холд АД изтри 4.68%, Мостстрой АД падна с 2.13%, а Холдинг пътища АД е надолу с 0.92%.

Част от банките, които бяха в зелено по средата на сесията не можаха да задържат повишенията. Българо-Американска Кредитна Банка АД
пада с 1.79%, Корпоративна търговска банка АД е надолу с цели 6.62%, Първа Инвестиционна Банка АД губи 1.92%, а Централна кооперативна банка АД понижи пазарната си капитализация с 3.18%.

Едни от малкото компании, които финишираха днес с ръстове са София Комерс-Заложни къщи АД /+10%/, Албена Инвест Холдинг АД /+1.07%/, Българска роза-Севтополис АД /+5.26%/, Хидравлични елементи и системи АД /+8.45%/ и Момина крепост АД /+3.81%/.

Акция на деня

Девин АД не се поддаде на крайно негативните настроения по време на сесията и успя да задържи поскъпвето от 5.42%. Прехвърлени бяха и голям брой ценни книжа - 29 224 лота, при средна цена от 1.77 лв. Отделни сделки се сключваха и при ниво от 2.075 лв. за ценна книга.

*Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.