Неприемането на доклада за дейността на Комисията за финансов надзор /КФН/ от Народното събрание в края на миналата седмица доведе до много обвинения и въпроси. Надзорът отнесе доста критика, основно от лидерът на ДСБ Иван Костов. След това финансовият министър Симеон Дянков направи революционното изказване, че всъщност може да минем и без КФН.

Всичко това ни накара да ви попитаме: Има ли нужда от Комисия за финансов надзор?

42% от участвалите в анкетата смятат, че от надзорът има нужда и той трябва да запази сегашната си структура. Не на същото мнение е Иван Костов, според който КФН не си е свършила работата в момент на криза и не е защитила интересите на големите участници на Българската фондова борса. Според Димана Ранкова, бивш зам.-председател на КФН, надзорът си е свършил работата, като не е допуснал компании да фалират въпреки кризата.

За 26% от участвалите в анкетата надзорът е полезен, но не в сегашния му вид, а 18% смятат, че надзорните органи трябва да се слеят. Министърът на финансите Симеон Дянков също е на мнение, че финансовият контрол трябва да е на едно място. По думите му глобалната криза преди години излезе точно от това, че банките се наблюдаваха от едната част на финансовия контрол и нямаше достатъчно знания за тези банки, които държаха акции и облигации в небанковите финансови институции, не се знаеше и колко това портфолио е било здраво или нездраво.

Само 14% са категорични, че от КФН няма нужда, защото няма реална полза от нея.

Въпросът на следващата ни анкета е: Кои от акцизите е най-наложително да бъде повишен?